Bedrifter må rapportere om likestilling: – Mange vil få seg en overraskelse

I år må norske bedrifter for første gang rapportere om forskjeller i lønn og lederposisjoner mellom kvinner og menn. – Dette er en nøkkel til mer likestilling i arbeidslivet, sier Anette Trettebergstuen.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) og likestillingsminister Anette Trettebergstuen oppfordrer alle til å sjekke hvordan det står til med likestillingen på egen arbeidsplass.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Vi har fått et nytt verktøy i likestillingskampen som vi oppfordrer alle ansatte til å ta i bruk, sier likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Hun snakker om bedriftenes plikt til å gjøre rede for hvordan det står til med likestillingen og hva de gjør for å styrke den. Denne plikten ble forsterket i 2020, og i år stilles det ytterligere krav.

Nøkkel til likestilling

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Fra i år må alle bedrifter med over femti ansatte for første gang rapportere om:

  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Kjønnsfordeling på ulike ledernivåer
  • Bruk av ufrivillig deltid

Kravene er lovfestet og utdypet i en veileder fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte må gjøre samme rapportering dersom de tillitsvalgte eller et flertall av de ansatte krever det.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og stor overvekt av menn i ledende posisjoner i næringslivet var noe av det som ble satt på dagsorden i forkant av 8. mars-markeringen i år, blant annet av den såkalte Arnekampanjen.

– Dette er en nøkkel til mer likestilling i arbeidslivet, fordi det gir oss kunnskap om hvordan ting ser ut på den enkelte arbeidsplass, sier Trettebergstuen.

Opplysningene skal fremgå av årsrapporten for 2021, som mange bedrifter utarbeider i disse dager, eller et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Les også

Ikke flere som heter Arne enn kvinner blant norske toppledere

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Verktøy for tillitsvalgte

– Dette blir et viktig verktøy for tillitsvalgte når de skal inn i lokale lønnsforhandlinger, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

I hovedavtalen mellom NHO og LO fra i fjor ble det slått fast at de ansatte og deres tillitsvalgte skal involveres i arbeidet med rapporteringen.

Nå mener Trettebergstuen og Følsvik det er viktig at rapportene blir tatt i bruk.

– Hva bør man gjøre som ansatt hvis man oppdager at det står dårlig til med likestillingen på egen arbeidsplass?

– Ta kontakt med tillitsvalgte og ta det opp i bedriften. Ledelsen har plikt til å sette inn tiltak for å styrke kjønnsbalansen. Rapporteringen avdekker hva som er viktigst å gjøre i den enkelte bedrift, sier Følsvik.

Beredt til å følge opp

– Jeg tror mange vil få seg en overraskelse, og ikke alltid positiv, når de ser hvordan det står til på egen arbeidsplass, sier Trettebergstuen.

Likestillingsministeren håper norske bedrifter ser på dette som en mulighet til å sette likestilling på dagsorden.

– Hvordan vil regjeringen selv følge opp den statistikken som nå kommer fra norske bedrifter?

– Først og fremst ligger læringen og oppfølgingen i den enkelte bedrift. Men vi er beredt til å følge opp med nye politiske tiltak når vi ser hvordan det ser ut, sier Trettebergstuen.

Nå mener likestillingsminister Anette Trettebergstuen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik det er viktig at rapportene blir tatt i bruk.
Publisert: