Comeback for norsk økonomi i andre kvartal

I juni 2021 var fastlands-BNP tilbake på om lag samme nivå som februar 2020, før pandemien slo inn for fullt. – Det er en milepæl, sier Pål Sletten i SSB.

FOLKELIVET har tatt seg opp igjen i takt med gjenåpningen av samfunnet, og bidrar til å løfte den økonomiske veksten. Bildet er fra Oslo sentrum i slutten av juni.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Fastlandsøkonomien steg med 1,4 prosent i andre kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd ventet økonomene en vekst på 1,6 prosent, etter et fall på 1,0 prosent i første kvartal, ifølge Bloomberg. I juni lå veksten på 0,7 prosent.

Den økonomiske utviklingen måles i brutto nasjonalprodukt (BNP). På grunn av den store oljeproduksjonen i Norge, bruker man fastlands-BNP for å beregne utviklingen. Dette tallet tar med produksjonen fra alle næringer i Norge utenom oljeutvinning og utenriks sjøfart.

Det var vekst i alle kvartalets måneder, og i juni 2021 var BNP for Fastlands-Norge tilbake på om lag samme nivå som februar 2020, før pandemien for fullt kom til Norge.

– Det er en milepæl i den helt uvanlige perioden norsk økonomi har vært inne i siden mars 2020, sier seksjonssjef i SSB, Pål Sletten.

SSB forklarer imidlertid at fastlandsøkonomien vanligvis vokser med rundt 1,75 prosent i året. Når BNP for Fastlands-Norge etter i juni 2021 er tilbake på samme nivå som i februar 2020, betyr det at nivået likevel er mellom 2 og 2,5 prosent lavere enn det vi kunne forventet før pandemien.

Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskapet i SSB.

Fortsatt lav aktivitet i tjenestenæringer

Siden pandemiens start har tjenestenæringer som overnatting og servering, transport og kulturtjenester vært hardt rammet. På tross av en sterk oppgang i andre kvartal, var aktiviteten i disse næringene fortsatt lav i juni, skrivere SSB.

Sysselsettingen økte i andre kvartal, men var likevel lavere enn før pandemien. Det var fortsatt en betydelig nedgang i antall utenlandske arbeidstagere i Norge.

– Norsk økonomi var ikke i en normalsituasjon ved utgangen av andre kvartal, men ubalansene var i ferd med å reduseres. Noen av endringene vi har sett er sannsynligvis varige skift i atferden til personer og bedrifter, sier SSBs Sletten.

Det er særlig privat forbruk som trekker opp i andre kvartal. Samlet konsum i husholdningene økte 3,2 prosent fra første til andre kvartal, men til tross for den sterke veksten, var konsumet fortsatt 3,8 prosent lavere i juni 2021 enn februar 2020.

Varekonsumet ligger derimot over 13 prosent høyere i juni enn før pandemien inntraff.

Total BNP stiger 1,1 prosent etter et fall på 0,6 prosent forrige kvartal.

Fastlands-BNP (grønt) og privat forbruk.

– Litt sterkere enn Norges Bank ventet

Tidligere denne uken varslet Norges Bank renteheving fra september, med bakgrunn i at den økonomiske aktiviteten tar seg opp etter gjenåpningen.

– Gjenåpningen er fortsatt litt sterkere enn Norges Bank hadde i sin bane fra juni, skriver Oddmund Berg i DNB Markets i en kommentar.

Han påpeker for øvrig at dagens tall er om lag som ventet, men litt svakere enn DNB Markets selv hadde sett for seg.

SSB: Gjenåpning ga oppgang i fastlandsøkonomien i 2. kvartal
Publisert: