Slår tilbake mot russiske anklager: – Bryter ikke Svalbardtraktaten

Russisk politiker hevder Norge nekter matleveranser til russiske gruvearbeidere i Spitsbergen og derfor bryter Svalbardtraktaten. Utenriksminister Anniken Huitfeldt mener dette er feil.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) mener at Norge ikke bryter Svalbardtraktaten.
Publisert Publisert

– Norge bryter ikke Svalbardtraktaten. Forsendelsen som ble stoppet på den norsk-russiske grensen, er stanset på grunnlag av sanksjonene som forbyr russiske veitransportforetak å transportere varer på norsk territorium, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en e-post til E24.

Bakgrunnen er anklager om at Norge nekter matleveranser til russiske gruvearbeidere i Spitsbergen.

Anklagen kommer fra flere hold, blant dem lederen av utenrikskomiteen i det russiske overhuset, Konstantin Kosatsjev.

Ifølge Kosatsjev begrunner norske myndigheter blokaden ved å vise til sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kosatsjev anklager Norge for å bryte internasjonale forpliktelser som er nedfelt i Svalbardtraktaten fra 1920.

Les også

Norge anklages for brudd på Svalbardtraktaten

Huitfeldt skriver at Norge ikke forsøker å legge hindringer i veien for forsyninger til Barentsburg, og poengterer at varetransport hit ikke trenger å gå via fastlands-Norge på lastebil.

– Transport fra Russland via Tromsø til Barentsburg er blitt brukt fordi dette er effektivt og billig, ikke fordi det er eneste mulige løsning. Trust Arktikugol står fritt til å finne andre løsninger for å forsyne Barentsburg-samfunnet.

– Svalbard er unntatt fra forbudet mot havneanløp for russisk-flaggede fartøy, og vi har klart signalisert vilje til å vurdere dispensasjon fra flyforbudet, fortsetter hun.

Kontakt med befolkningen i Barentsburg

Som E24 omtalte den 19. juni har både det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol og den russiske ambassaden i Oslo bedt norske myndigheter om å slippe matleveransene forbi grensen på Storskog.

Sysselmester Lars Fauske i Longyearbyen mottok 25. mai en protest på dette fra det russiske gruveselskapet i Barentsburg, som advarte om hvilken «nødsituasjon» det kunne resultere i for de rundt 400 russiske gruvearbeiderne på Svalbard.

Les også

Syv tonn mat til Svalbard stoppet på Storskog – Russland krever passering

Anniken Huitfeldt sier at norske myndigheter ved Sysselmesteren har god kontakt med befolkningen i Barentsburg.

Situasjonen der betegnes som normal, og innbyggerne har tilgang på mat og medisiner, skriver hun.

– Det er ikke norsk politikk å forsøke å tvinge russiske virksomheter eller borgere bort fra Svalbard, eller å legge hindringer i veien for den virksomheten som finner sted i henhold til norske lover og reguleringer.

– Samtidig er det slik at Norges nødvendige reaksjon på Russlands krigføring i Ukraina også kan få praktiske konsekvenser for russiske selskaper på Svalbard, som i Norge for øvrig, legger hun til.

– Kan transportere varer med fly

Geir Ulfstein, jusprofessor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, kan i likhet med Huitfeldt ikke se at Norge bryter Svalbardtraktaten.

– Norge nekter ikke ilandføring av varene på Svalbard, og traktaten gir ikke noen plikt til transitt gjennom fastlands-Norge. Russland kan transportere varene til sjøs eller med fly direkte fra Russland, sier han.

Geir Ulfstein, jusprofessor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Russiske transportselskaper fra Murmansk, som normalt har passert Storskog på vei til havnen i Tromsø for videre sjøvei til Barentsburg, har siden 29. april blitt stanset på grensen.

Russlands ambassade i Oslo henvendte seg noen dager senere til Utenriksdepartementet og viste til at unntaksbestemmelsene i sanksjonsregimet blant annet omtaler matprodukter og legemidler.

I brevet, som E24 har fått innsyn i, la ambassaden til at en alternativ transport via sjøveien fra Murmansk til Barentsburg «ikke [sikrer] den nødvendige regelmessigheten av leveranser, først og fremst av mat».

Dersom grenseproblemet vedvarer, og forberedelsene til vintersesongen rammes, skapes «en trussel om humanitære og menneskeskapte nødssituasjoner», advares det om i brevet.

Geir Ulfstein ved UiO vil ikke uttale seg om de norske sanksjonsreglene gjør unntak.

– Når dette er sagt, er det all grunn til konsultasjoner for å finne ordninger for å sikre befolkningen Barentsburg nødvendige varer, legger han til.

Publisert