Råvareanalytiker om oljeprisen etter nytt hopp: – Ingen begrensning på oppsiden

Oljeprisen nærmer seg 120 dollar fatet, og hvor høyt den kan gå avgjøres av hvor stramt markedet blir, mener SEB-råvareanalytiker Bjarne Schieldrop.

Publisert: Publisert:

Torsdag har oljeprisen nærmet seg 120 dollar fatet, og prisene på kull, gass, landbruksvarer og metaller som aluminium stiger etter Russlands invasjon av Ukraina.

En sentral årsak er underskudd på olje i markedet fordi mange befraktere og raffinerier er bekymret for å ta imot russisk olje i kjølvannet av stadig flere vestlige sanksjoner mot Russland. Det er derfor mulig at oljeprisen kan gå mye, ifølge SEB-analytiker Bjarne Schieldrop

– I det korte bildet er det ingen begrensning på oppsiden for oljeprisen. Vi vet at det høyeste vi har sett av oljepris er 148 dollar fatet i 2008, og mange tror det er det maksimale av det den kan gå. Men oljen kan selvsagt gå i 200-300 dollar fatet hvis markedet blir stramt nok, sier Schieldrop til E24.

Men prisen kan aldri være på slike nivåer lenge, ifølge analytikeren.

– Oppgangen stanser seg selv når folk ikke har råd til å kjøre til jobb og det skader økonomien slik at det blir resesjon. Det var dette vi så i 2008, da økonomien knakk ved 148 dollar fatet. Så dette går helt til forbrukerne og bedriftene knekker sammen, sier han.

Les også

Oljeprisoppgangen fortsetter for fullt

Kun seks skip vil hente russisk olje

Sanksjonene etter Ukrainakrigen har skapt usikkerhet blant aktørene i markedet, og derfor mangler det mye olje fra Russland, ifølge analytikeren.

– Befrakterne er redde for å frakte ut russisk olje, vanligvis fraktes det rundt to millioner fat per dag på skip til det globale markedet fra vestlige havner. Normalt skal man ha ut kanskje 60 millioner fat i mars, og det er kanskje 26 båter som melder sin ankomst for å frakte dette. Men så langt har bare seks båter meldt sin interesse, sier Schieldrop.

– Selv om det ikke er sanksjoner på eksport av energi så er befrakterne redde for å bli sittende fast med olje om bord som kanskje blir sanksjonert. Dette handler også om omdømme. Vi ser også at raffinerier frykter å ta imot russisk olje, legger han til.

Dieselprisen stiger kraftig

Begrenset eksport fra Russland skaper problemer både for olje og for bensin og diesel. Det betyr at prisene ved pumpen kan stige videre.

– Man får en sterk reduksjon i eksporten av olje, og det var allerede et stramt marked før krigen. Europa er også en stor importør av diesel fra Russland, og dette er trolig også begrenset. Og da går markedet oppover som bare rakkeren, sier Schieldrop.

Schieldrop sier at dieselprisen torsdag er opp nesten 13 prosent.

– Raffineriene får et stort problem, også fordi gassen er dyr og det gjør hydrogen dyrt. Hydrogen brukes til å raffinere middels tunge og sure oljekvaliteter, som er de mest vanlige. Da blir bensin og diesel dyrere. Det blir også større etterspørseltrykk på lette og søte oljer, sier han.

Kull, gass og landbruksvarer stiger

Det er ikke bare oljeprisen som er skyhøy. Schieldrop peker på at prisene på kull, gass og landbruksvarer også stiger mye. Aluminiumsprisen er oppe i 3.600 dollar, som er tidenes høyeste nivå.

– Vi er nå på over 300 dollar per fat oljeekvivalent for gass, mens prisen vanligvis er kanskje 40 dollar. Vi begynner nå å snakke om 8-9-gangeren i pris.

Han påpeker at råvarer som olje og gass er veldig lite fleksible i etterspørsel i det korte bildet, og at prisen fort kan kollapse ved overskudd eller øke mye ved underskudd.

– Ved underskudd i markedet kan prisene fort gå flere hundre prosent, sier han.

– Kullprisen gikk opp 50 prosent i går. Da snakker vi ikke bare om førstemånedskontrakten, men kontrakten for desember 2022.

Kullet ligger på 450 dollar tonnet mot normalt 80 dollar.

– Så konsumentene får ikke bare høy oljepris, men også høyere priser på kull og gass og landbruksvarer. Dette slår hardest ut for de fattigste, sier Schieldrop.

I dagens situasjon er det oljeprisen Dated Brent som gir det beste bildet av den reelle oljeprisen, mener analytikeren. Normalt er Dated Brent nokså lik futureprisen, men med dagens underskudd på olje i markedet blir det kjempeforskjell mellom futureprisen og prisene på Dated Brent, påpeker han.

– For å få det beste bildet på oljeprisen må du se på Dated Brent, og den er på 127,50 dollar fatet.

«Selvsanksjonering»

At markedet ikke ønsker å kjøpe russisk olje i frykt for sanksjoner skal være en av årsakene til at prisen presses oppover.

Analytikere E24 har snakket mener «selvsanksjonering» kan ha fryst flere millioner fat russisk olje.

Senioranalytiker Helge Andre Martinsen i DNB Markets sa onsdag at mange aktører i oljemarkedet er bekymret for å handle med russisk olje. Ifølge Martinsen eksporterer Russland rundt fem millioner fat per dag. Det totale globale forbruket er på rundt 100 millioner fat per dag.

– Vi ser nå en mer aggressiv tone mot Russland fra USA og andre viktige vestlige land. Men det aller viktigste som skjer nå er selvpålagte sanksjoner, fordi shippere, tradere, banker og raffinerier ikke ønsker å være assosiert med Russland, sa Martinsen til E24.

Over 1.000 kroner fatet

Det brennhete oljemarkedet skaper rekordhøye priser i norske kroner. Onsdag passerte prisen historiske 1.000 kroner fatet, ifølge Infront. Til sammenligning la regjeringen til grunn en snittpris på oljen på 559 kroner fatet i år, i Nasjonalbudsjettet fra i høst.

Prisen
Publisert: