SV skeptisk til gjeninnføringen av kompensasjonsordningen

Høyre og SV ber regjeringen sikre en form for lønnsstøtte til deler av arbeidslivet som rammes hardt av de nye coronatiltakene.

Audun Lysbakken, leder av SV, mener kompensasjonsordningen tjener store bedrifter med rike eiere best, og mener en lønnsstøtteordning må komme på plass for å berge ansatte som er i fare for å bli permittert.
Publisert: Publisert:

– Vi hadde håpet Arbeiderpartiet heller ville kommet med en lønnsstøtteordning, slik LO har bedt om. Den vil bidra effektivt til å holde folk i jobb, sier Audun Lysbakken til E24.

Uttalelsen fra SV-lederen kommer etter at regjeringen varslet at de nå vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet. Selv om en lønnsstøtteordning er etterspurt fra partene i arbeidslivet, er det ikke avklart om en slik ordning vil komme på plass.

Kompensasjonsordningen skal foreløpig gjelde for november og desember, ettersom strenge coronatiltak som metersregelen og skjenkestopp ved midnatt igjen blir innført.

Flere bransjer er hardt rammet av coronatiltakene, og mange frykter at de på nytt må gå ut i permisjon.

Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for næringslivet

Skeptisk

SV-Leder Lysbakken er skeptisk til å gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet slik den tidligere har vært etter E24s avsløringer om utbytte til utlandet og overskudd.

– Den viste seg å tjene de store bedriftene med rike eiere best, påpeker han.

– Problemet med kompensasjonsordningen er at den viser seg å føre offentlige penger på avveie, og at den ikke tilstrekkelig forhindrer at folk mister jobben. Den fører til en pasifisering ved at den oppfordrer selskaper til å stenge ned for å få støtte. Vi mener at lønnsstøtteordning er en mye bedre vei å gå, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

SV savner sosiale krav som utbytteforbud og forbud mot oppsigelser for de som mottar støtte, krav som regjeringspartiene var for i opposisjon.

Næringsminister Jan Christian Vestre jobber i skrivende stund med justeringer som skal gjøre kompensasjonsordningen mer treffsikker, og har foreløpig ikke gått ut med detaljene i ordningen.

Lysbakken trekker frem at budsjettavtalen forplikter regjeringen til å søke flertall med SV for å gjennomføre forslag som kompensasjonsordningen.

– Vi vil nå gå grundig inn i regjeringens forslag, og er klar til samtaler med regjeringspartiene. Da vil SV også ta opp spørsmålet om en videreføring av forhøyet dagpengesats etter nyttår, siden den nye smittesituasjonen skaper ny usikkerhet for arbeidsløse og permitterte, sier han.

Halvparten av bedriftene som fikk pandemi-støtte gjorde det bedre i 2020 enn året før
Tina Bru (H) mener en lønnsstøtteordning er viktig å få på plass.

Vil ha kortvarig lønnsstøtte

Høyre mener at Støre-regjeringen må sørge for at ekstra utsatte bedrifter som restaurant-, hotell- og utelivsbransjen får hjelp slik at de unngår en ny runde med permitteringer.

– Etter samtaler med LO, NHO og Virke mener vi regjeringen må sikre en form for lønnsstøtte for denne delen av næringslivet, slik at folk fremdeles kan gå på jobb og holdes i aktivitet, fremfor å skyves ut i passivitet, skriver tidligere olje- og energiminister Tina Bru (H) i en e-post til E24.

Henrik Asheim (H) mener lønnsstøtten må være en kortvarig ordning for faste ansatte, og at det bør stilles krav om aktivitet for de ansatte.

– Dette har vært et viktig krav fra LO som vi er enig i. Det kan være kurs og kompetanseopplæring som kommer de ansatte til gode, for eksempel språkkurs for de som hadde trengt det, sier Asheim.

– Utfordringen bedriftene opplever nå er en frykt for kompetanseflukt dersom de blir permittert. LO, NHO, og Virke er tydelige på at lønnsstøtte er et viktig tiltak for å unngå massepermittering, sier han videre.

Høyre vil invitere regjeringen til samtaler om hvordan en slik ordning kan komme på plass.

– Situasjonen nå er en annen enn tidligere. Dette er ikke nedstengning av bedrifter, men en kraftig innstramming av mulighetene de har til å drive virksomhetene. Etter at regjeringen innførte nye tiltak i går har særlig hoteller og restauranter opplevd avbestillinger for flere millioner, midt i det som er en av de periodene hvor inntjeningen er størst. For mange var dette perioden hvor de skulle ta igjen det de hadde tapt etter flere måneder med nedstenging og strenge tiltak, sier Tina Bru (H).

LO: Tilliten til kontantstøtteordningen er svekket
Publisert: