Inflasjonsfrykten: Dette betyr prisveksten for deg nå

Dyrere flyreiser, bensin, diesel og strøm drar prisveksten kraftig opp. Men flere varer og tjenester er blitt dyrere enn ventet. Få oversikt her.

DYRERE: Prisveksten på flyreiser var med på å dra den generelle prisveksten kraftig opp i april.
Publisert Publisert

Ferske tall fra SSB viser at prisveksten i april var 5,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor, som er det høyeste siden 2008.

Men hva betyr det i praksis?

Dette sier ekspertene om den høye prisøkningen:

Transport

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

For de som kjører fossilbil har prisene på bensin og diesel steget kraftig. Sammenlignet med april for ett år siden, har bensinprisene steget med 30 prosent og dieselprisene med 40 prosent i april i år.

En av de få indeksene som går ned er passasjertransport i båt. Det kommer av en politisk beslutning om å senke fergeprisene.

DRIVSTOFFPRISER: Bensin og diesel er blitt henholdsvis 30 og 40 prosent dyrere i april i år mot april i fjor.

Ferie og reiser

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

En av tingene som trekker prisene opp i april, er det at prisen på flyreiser steg kraftig. Det henger sammen med påsken og høy reiseaktivitet i april, spesielt sammenlignet med i fjor da nesten ingen reiste. Dessuten kommer den kraftige prisøkningen i april fra et ganske lavt nivå måneden før. Jeg er ikke sikker på om prisveksten vil vedvare neste måned. Hvordan det ligger an med flybillettene til sommerferien, er ikke sikkert. Men fordi drivstoffprisene øker er det liten grunn til å tro at det blir mye billigere.

Prisene på pakketurer stiger også kraftig i april.

For de som skal bo på hotell eller annen overnatting i Norge, ser vi at prisene har økt ganske kraftig. Det er nok også en påskeeffekt i april. Vi har sett en stund at prisene på overnattingstjenester har steget.

Restaurant og servering

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

Prisene på restauranttjenester økte med 5 prosent fra april i fjor til april i år. Det ligger rundt den generelle prisveksten, men det er en ganske høy vekst – særlig i historisk sammenheng. Hvis man ser bort fra energivarene er servering en av kategoriene som trekker opp prisveksten.

Men nå er det ikke et område som vektlegges høyest fordi det ikke utgjør en stor andel av folks budsjett. På generelt grunnlag er det slik at folk vrir konsumet sitt vekk fra de varene og tjenestene som relativt sett har økt mest i pris. I tillegg vil den høye prisveksten redusere kjøpekraften. For noen vil det kanskje medføre at de nedprioriterer den type luksus man er vant til å unne seg når man går ut og spiser, til fordel for mer essensielle varer og tjenester.

BOLIGPRISER: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener høyere renter vil ha en dempende effekt på kjøpekraften i boligmarkedet.

Boligpriser

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea:

Det er ikke noen direkte forbindelse mellom inflasjon og boligpriser. Det som avgjør boligprisene over tid er rente- og lønnsutviklingen. Den viktigste effekten av høyere prisvekst er den indirekte konsekvensen det har for renteutviklingen – og det er den folk bør bekymre seg for. Fremover stiger inntektene, men også rentene. De høyere rentene vil ha en klart dempende effekt på kjøpekraften i boligmarkedet. Da har ikke folk råd til å ta opp like stort lån som de hadde før. Det betyr ikke nødvendigvis at boligprisene stuper, men det gir ikke utsikter til særlig vekst i boligprisene de neste to årene.

RENTA: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB tror rentehevingene kan skje raskere dersom prisveksten fortsetter som i april.

Rente

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB:

Planen til Norges Bank er å sette opp renten til 2,5 prosent innen utgangen av neste år, med renteheving en gang i kvartalet. Fordi nordmenn har så høy gjeld og flytende boligrente, tror jeg ikke Norges Bank vil sette opp renten til mer enn 2,5 prosent totalt. Men hvis – og jeg sier hvis – prisveksten fortsetter som i april, kan det hende rentehevingene skjer raskere enn planlagt. Hver renteheving vil slå tydelig inn i folks kjøpekraft. Jeg tror det fortsatt er mest sannsynlig med en gradvis oppgang.

Strøm

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

Det handler om hvor man bor i landet. I KPI måler vi et snitt for hele landet, og vi ser en økning i strømpriser og nettleie, på rundt 40 prosent i april. Men de som bor i Sør-Norge vil oppleve en prisvekst som er større, de som bor i Nord-Norge ganske mye mindre.

Det er vanlig at strømprisene faller på våren og sommeren, men vi har ikke sett det i samme grad som vi pleier i år. Tvert imot, sammenlignet med januar og februar, er spotprisene høyere i mars og april. Midt-Norge hadde ganske kraftig prisvekst fra mars til april, men prisnivået er under en tredjedel av hva man ser i Sør-Norge, når man ser kun på spotprisene og ikke tar høyde for strømstøtten.

DYRERE: Leskedrikker trakk prisveksten opp i april, men ikke på lengre sikt.

Mat og drikke

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

Vi ser en sterkere prisvekst på matvarer enn vi har sett det siste året. I april var prisveksten på 2,2 prosent sammenlignet med april i fjor. Det er litt overraskende fordi vi pleier å se mange tilbud og kampanjer i påsken, det gjorde vi også i år, men ikke nok til at det stoppet opp prisveksten. Prisutviklingen på matvarer har snudd – vi har gått fra å ha fallende matvarepriser i store deler av 2021 til økende. Ost, kjøtt og leskedrikker trekker opp prisveksten i april. I et lengre perspektiv er kjøtt og fisk varegruppene som trekker prisen opp.

I et lengre perspektiv drar ikke leskedrikk opp prisene, på grunn av kuttene i avgiftene på sukkerholdig brus i 2020.

Det er ikke like sterk prisvekst på alkoholholdige varer, med en vekst på 1,4 prosent i april i år mot april i fjor.

HØYE REGNINGER: Flere enn tidligere er i stand til å betale en uventet høy regning.

Kreditthåndtering

Gjeldsøkonom Morten Trasti, Intrum (tidl. Lindorff):

Generelt sett klarer de aller fleste foreløpig å håndtere høyere priser. Det kommer av økt sparing under pandemien og et sterkt arbeidsmarked med lav ledighet og mange ledige jobber. Inkasso tilknyttet strøm er et godt eksempel på dette. Gitt de prisene vi har hatt gjennom vinteren burde, når vi ser på den historiske sammenhengen mellom strømpriser og inkasso, langt flere gått til inkasso med strømregningen. Dette antyder at flere enn tidligere er i stand til å betale en uventet høy regning.

I perioder med større variasjon i priser, renter og lønninger blir det vanskeligere å beholde oversiktene over inntekter og forbruk. Derfor er det viktig å bruke tid på å holde seg oppdatert på utgiftssiden, slik at man i størst mulig grad unngår negative overraskelser.

DYRERE: Møbler har hatt en sterk prisvekst en stund.

Møbler

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

Møbler er en varegruppe hvor vi har sett en ganske sterk prisvekst en stund Det begynte rundt pandemien og så har den holdt seg ganske høy.

Mye av møblene vi kjøper er importert og da henger prisutviklingen delvis sammen med kronekursen som ble svekket i 2020, så kan det hende det påvirkes av en del logistikkutfordringer globalt og til en viss grad prisene på trevarer. Det er en del utfordringer med globale verdikjeder, råvaretilgang og logistikk som nok kan påvirke prisene på en del importerte varer.

DYRERE: Prisveksten på klær og sko er høyere enn vanlig.

Klær og sko

Seksjonssjef Espen Kristiansen, Seksjon for prisstatistikk i SSB:

Prisveksten på klær og sko pleier å være ganske lav, det har det vært i mange år. Men vi har sett en vekst de siste månedene. Det er ikke de største endringsratene, men til klær å være var det en høy vekst i april på 3,1 prosent mot april året før.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert