Flyr brenner av over 50 millioner kroner i måneden

Flyselskapet tror fortsatt det vil være tilstrekkelig finansiert etter den pågående kapitalinnhentingen. Samtidig leies det inn nye Max-fly for over én milliard kroner.

Flyselskapet Flyr henter i disse dager inn 250 millioner kroner i frisk kapital.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Nykommeren Flyr henter i disse dager inn 250 millioner kroner i friske penger i en emisjon garantert av hovedaksjonær Erik G. Braathen, samt investorer som Arne Fredly og Øystein Stray Spetalen, med flere.

Etter et treprosents honorar til garantistene, og betaling til tilretteleggerne Arctic Securities, Carnegie og Sparebank 1 Markets, barberes beløpet som tilfaller Flyrs konto til nærmere 230 millioner kroner, ifølge prospektet.

Det kommer godt med.

Les også

Flyr falt hardt på Børsen etter varsel om kronerulling

Styreleder og hovedaksjonær Erik Braathen garanterer for nye 40 millioner kroner etter å ha investert 50 millioner kroner ved oppstart

Over 400 millioner

Flyr hadde ved prospektets utgivelse 7. januar en kontantbeholdning på 189 millioner kroner, fremgår det.

Av dette var 45,5 millioner kroner ikke fri tilgjengelig kapital per 30. september, men bundet til bankgarantier som sikkerhet for gjeldsforpliktelser i forbindelse med driftsmessige kjøpsavtaler og flyleie, ifølge prospektet.

Legger man 189 millioner kroner til grunn, vil Flyr ha en kontantbeholdning på noe over 420 millioner kroner etter kapitalinnhentingen.

Les også

Flyr-aksjen prises som om to kriser ikke har skjedd

Holder til sommeren?

Flyr hentet inn 600 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen i mars 2021. Det innbrakte selskapet 584,5 millioner kroner netto, ifølge prospektet.

Per utgangen av september var kontantbeholdningen redusert til 362,5 millioner kroner.

Med dagens kontantbeholdning på 189 millioner kroner, før emisjonen, har flyselskapet siden dermed brukt opp 173,5 millioner kroner.

Det tilsvarer 53,4 millioner kroner i måneden, justert for første uken i januar.

Fortsetter pengene å renne ut i samme takt fremover, vil den nye kontantbeholdningen på over 420 millioner kroner, etter emisjonen, kunne vare noe over syv måneder, avhengig av markedsutviklingen.

Les også

Hans splitter nye flyselskap er klar for takeoff. Selv liker ikke milliardær Erik G. Braathen å fly

Opprettholder guiding

Flyr påpeker imidlertid at selskapet etter emisjonen vil ha arbeidskapital til minst 12 måneders drift.

«Selskapet er av den oppfatning av at arbeidskapitalen som er tilgjengelig for konsernet er tilstrekkelig for konsernets nåværende behov for perioden som dekker minst 12 måneder fra prospektdato», heter det.

Under presentasjonen av tredjekvartalstallene i november, sa også Flyrs finansdirektør, Brede Huser, at emisjonen ville være tilstrekkelig frem til positiv kontantstrøm i 2023.

– Står du ved utsagnet?

– Ja, svarer Huser i en e-post til E24 tirsdag.

Finansdirektør Brede Huser, Flyr.

Finansdirektøren kommenterer ikke påstanden om at Flyr vil kunne ha behov for ytterligere kapital til sommeren dersom markedet ikke bedrer seg.

Flyr sier til E24 at tiltakene som regjeringen har innført grunnet omikron og smitteøkning i stor grad har påvirket etterspørselen etter flyreiser.

– Vi har i denne situasjonen et veldig fokus på å redusere kost og «cashburn». Noen av virkemidlene her er å tilpasse produksjonen til den etterspørselen som eksisterer i en slik situasjon, og det har vi gjort nå i januar, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til E24.

Flyr vil også kontinuerlig fortsette å justere produksjonen inntil etterspørselen tar seg opp igjen, skulle omikronsituasjonen trekke ut i tid, ifølge henne.

– I tillegg vil vi benytte oss av alle tilgjengelige støtteordninger fra det offentlige, slik som for eksempel lønnsstøtteordningen, og vi har implementert andre interne tiltak for å redusere «cashburn», sier Svanes.

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes, Flyr.

Omikron

Vintersesongen er normalt lavsesong og en periode der flybransjen taper penger.

Spredningen av omikron-viruset har samtidig gitt kanselleringer verden over, stagget den viktige jule- og høytidstrafikken, og bremset opp bookinger for både skiturister og det viktige sommersalget.

– Selv i en måned som vanligvis er preget av høy reiseaktivitet på grunn av juleferien, er det ganske klart at folk reiste mindre enn planlagt i julen på grunn av de nye restriksjonene, sa Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid da trafikktallene for desember forelå.

Flyr hadde billettinntekter på 23 millioner kroner i desember og fylte kun opp 47,1 prosent av setene i snitt.

Det var ned fra 26,5 millioner kroner i november, normalt en svakere måned enn desember, der 54,4 prosent av kabinen var fylt opp.

I snitt brukte Flyr opp over 53 millioner kroner per måneden i denne perioden.

Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid har selv garantert for én million kroner i den pågående emisjonen. Det har også finansdirektør Brede Huser.

Coronapreget oppstart

Kontantforbruket er ikke helt ulikt perioden fra første flyging 30. juni til 30. september. Men flere fly har tilkommet siden.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene per tredje kvartal, varslet Flyr å ha brukt opp 248 millioner kroner siden oppstarten, inkludert 94 millioner kroner før første flyging.

Det gir et månedlig forbruk på over 51 millioner kroner mellom juli og september.

Flyr hadde et resultat før skatt på −162,3 millioner kroner i tredje kvartal, som var sterkt preget av coronapandemien.

Les også

Mener omikron avsporer SAS-comeback

Over seks av ti seter var tomme i perioden. I oktober, da samfunnet åpnet opp, så man imidlertid at dette løftet seg, med en kabinfaktor på over 60 prosent.

Optimismen ble erstattet av bekymring etter oppblomstringen av det muterte omikron-viruset, som igjen har gitt svakere fyllingsgrad.

Over halvparten av setene står nå tomme ved hver avgang

Timeleie

Flyr har til en viss grad kunne støtte seg på gunstige flyleieavtaler, såkalte timeleieavtaler, eller «power by the hour» (PBH), der flyselskapet kun betaler leie for tiden flyene er i luften.

Flyr

Kostnaden knyttet til leie av de seks første Boeing 737–800-flyene er ikke kjent.

De langsiktige leasingforpliktelsene knyttet til fly og anleggsfasiliteter oppgis til 356 millioner kroner per tredje kvartal, hvorav 72 millioner kroner knyttet til hangarleie, ifølge prospektet.

Flyr mottok imidlertid et femte 737-fly i desember, og det siste ventes i månedsskiftet januar/februar.

Flyr opplyser til E24 at leasingforpliktelsene for hvert Boeing 737–800 er på 95 millioner kroner, eller rundt 570 millioner kroner for seks fly.

– Beløpet reflekterer neddiskontert leiekostnad for flyene over leieperioden (seks år, red.anm.), skriver Svanes/Huser i en e-e-post.

Milliardforpliktelse

Flyr har ingen timeleie (PBH) knyttet til leie av seks nye Boeing 737 Max 8, som ble varslet i fjor høst.

Avtalen for de seks flyene, som løper over ni år, har også en opsjon for ytterligere fire tilsvarende fly for levering i 2023.

Flyr bekreftet overfor E24 like før nyttår at selskapet vil ta leveranse av de seks første flyene i første halvår, som skal settes løpende inn i sommerprogrammet.

Les også

Flyr setter inn seks Boeing Max neste år: – Kommer til å være uproblematisk

Fra prospektet fremgår det at levering vil skje over de første syv månedene i 2022.

«Totale leasingforpliktelser for de seks første flyene (Boeing Max, red.anm.) ventes å være rundt 1150 millioner kroner. Flyene vil bli finansiert via driftsmessige leasingavtaler», heter det.

Les også

Analytiker: Flyr unngikk å dumpe prisene i desember

Les også

Omikron fremtvinger «spøkelsesfly»: – Det skal ikke skje det her

Les også

Norse-sjefen overtok returnerte Norwegian-fly: – Vi traff bunnen i markedet

Publisert: