Dette er den aller rikeste laksekongen

Av alle rike laksekonger på Vestlandet, er Gerhard Meidell Alsaker (56) på Onarheim i Tysnes kommune den aller rikeste.