• NYTT TILBAKESLAG: For 14 måneder siden opphevet Fylkesmannen vedtaket i Flora kommune der kreftsyke Kjell Tonheim må flytte til gården Eikevoll til tross for at nye kraftmaster krysser eiendommer. Nå har kommunen gjort nytt vedtak, der det fastholdes at boplikten skal følges. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Kreftsyke Kjell presses til å følge boplikten

Flora kommune beklager behandlingen de har gitt kreftsyke Kjell Tonheim (61). Men de vil likevel ikke la ham overta gården han har kjøpt, uten at han selv flytter til eiendommen.