• KALFARVEIEN: Her holdt Bergen Handelsgymnasium til fra 1976 til 2014. I 2016 ble bygget pusset opp, og er nå et senter for voksenopplæring underlagt Bergen katedralskole. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Kommunen tapte eiendomstvist

Bergen kommune krevde tre skolebygg og 34,8 millioner kroner fra fylket.