• AKSJONAR: I februar 2016 vart aksjonistar, som freista å stoppa Nordic Minings arbeid på Engebøfjellet, fjerna av politiet. FOTO: Tor Høvik

Naturvernarar krev opne gruveplanar

Naturvernforbundet bad om innsyn i gruveplanane i Naustdal. Då dokumenta kom, var sentrale opplysningar om gruvedrift og fjordfylling sladda.