Nett på norsk

Har teknoblogger Gregersen blitt med i Språkrådet? Nå vil han fornorske nettet.