Utvikler selvslettende papir

Forskere hos Xerox er i gang med å utvikle et utskriftspapir der tekst og bilder forsvinner etter en dag.