Hvert eneste år sender norske frivillige organisasjoner ut store mengder medlemsblader og givergiroer til sine støttespillere.

Samtidig opplever Posten en kraftig nedgang i den generelle postmengden. Konsekvensen blir økte priser, og fra 1. januar 2012 ble det 15 prosent dyrere å sende ut blader i posten.

Det gir frivillige organisasjoner med trang økonomi en stor utfordring.

Over 100 milllioner i året

— Vi har kartlagt at 42 av våre organisasjoner bruker over 100 millioner kroner årlig på porto på blad og giverbrev. Da er det klart at en økning på 15 prosent vil få store konsekvenser, sier generalsekretær Leila Raustøl i Norges Innsamlingråd, som representerer organisjoner som CARE, Amnesty, Norsk Folkehjelp og Kreftforeningen.

- Hvorfor kan ikke organisasjonene i større grad bruke nettet?

- Mange av støttespillerne er eldre mennesker som i liten grad bruker internett. Organisasjonene må ta hensyn til hvem støttespillerene er, og kan ikke bare forholde seg til hva som er mest rasjonelt, sier Raustøl.

Generalsekretær Leila Raustøl i Norges Innsamlingråd
Susanne Debora Madsen

Mindre penger til formålet

Hun understreker at mer penger til postutgifter betyr mindre penger til det aller viktigste.

— Det reduserer hvor mye penger det blir igjen til formålet de arbeider for. Det er det vanskelig for mange å leve med. Vi er i en kostnadskrise, sier Raustøl.

Norsk Innsamlingsråd har henvendt seg både til Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet, som har ansvaret for postvirksomheten i Norge, for å forsøke å finne en løsning.

De ønsker blant annet å få større kompensasjon for merverdiavgiften som betales for porto. I dag kompenseres dette med opp til 50 prosent.

I brevet til departementene skriver rådet at de høye kostnadene «er en bremsekloss for ytterligere frivillig arbeid», og at det «er i strid med regjeringens uttalte mål om å styrke frivillig sektor.»

— Vi har tidligere bedt om et møte med Samferdselsdepartementet, men det fikk vi ikke, sier Raustøl.

Ikke aktuelt med spesialbehandling

Overfor Aftenposten.no viser Samferdelsdepartementet til et svarbrev de har sendt til Norsk Innsamlingsråd. Der slår departementet fast at det ikke er aktuelt å gi de frivillige organisasjonene spesialbehandling.

«Det vil ikke være forenlig med kravene i Postens konsesjon om kostnadsbaserte priser på objektive og ikke-diskriminerende vilkår, å ha egne produktvilkår eller lavere priser for frivillige organisasjoner», skriver departementet.

- Forstår bekymringen

Statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) i Kulturdepartementet skriver i en e-post at hun forstår problemene organisasjonene sliter med.

- Jeg forstår bekymringen for økte administrasjonsutgifter. Det er viktig for tilliten til frivillig sektor at man klarer å vise at man bruker de innsamlede pengene i størst mulig grad til aktivitet og ikke administrasjon. Vår erfaring er at det jobbes godt med dette i organisasjonene som er tilknyttet Innsamlingsregisteret, sier hun.

- Kan det være aktuelt å endre moms- eller avgiftsregimet for frivillige organisasjoner spesielt?

— Nå har vi satt i gang en prosess for å se på regelverket knyttet til Innsamlingsregisteret, der det er naturlig å se på problemstillinger knyttet til nettopp dette, sier Gerhardsen.