Europeiske finansministre var mandag samlet i Brussel for å få på plass de siste forberedelsene og en endelig godkjenning for at Hellas skal få utbetalt et nytt kriselån på 130 milliarder euro, etter at landet har fått i havn både en gjeldskuttavtale og spareprogrammer i offentlig sektor.

Bekymret for Spania

Det fremstår nå som klart at Hellas vil få utbetalt kriselånet innen den neste uken, slik at landet unngår en ukontrollert konkurs. Samtidig er det et annet land som ser ut til å skape bekymring blant EU-toppene, og det er Spania.

— Den høye arbeidsledigheten og økende fattigdommen gir stor grunn til bekymring, sa Jean-Claude Juncker, som er Luxembourgs statsminister og leder for eurosone-gruppen.

Likevel får Spanias ferske statsminister Mariano Rajoy lite handlingsrom fra EU-lederne for å legge til rette for økonomisk vekst og produksjon av nye arbeidsplasser.

Må kutte hardere

Eurosonens finansministre ønsker nå at Rajoys regjering skal redusere budsjettunderskuddet med 0,5 prosentpoeng mer enn det spanjolene selv tidligere har foreslått.

Tidligere i mars signaliserte Mariano Rajoy at de hadde et mål om å få budsjettunderskuddet ned til 5,8 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), men EU vil at målet skal ligge på 5,3 prosent.

Den avgåtte spanske statsministeren Jose Luis Rogriguez Zapatero hadde et mål om at Spania skulle få redusert underskuddet til seks prosent av BNP i fjor, men det reelle tallet endte på 8,5 prosent. EU har tidligere hatt hatt mål om at Spania skulle ned til 4,4 prosent, men det er bred enighet om at det ikke er realitistisk.

Det betyr at et land hvor arbeidsledigheten ligger rundt 23 prosent må tåle nye kutt og sparetiltak i offentlig sektor.

Spanias ferske statsminister Mariano Rajoy tar over ledelsen av et land i dyp økonomisk krise. Nå må han kutte enda hardere for å redusere landets budsjettunderskudd.
REUTERS/ANDREA COMAS

— Spania må gjøre mer og ble bedt om å gjøre mer. Den finansielle pakten må opprettholdes, de må implementere reform og sparetiltak, sier den nederlandske finansministeren Jan Kees de Jager til Bloomberg.

Spanias økonomiminister Luis de Guindos sier at de tar inn over seg de kravene EU setter til dem.

— Spanias forpliktelse til budsjettkravene er absolutt. Jeg tror ikke det er noen tvil om dette. Vi ser en resesjon, ikke bare i Spania, men også i Europa. Det grunnleggende temaet er nå hvordan vi kan komme tilbake til en situasjon med vekst og hvordan vi kan få folk i jobb, sier Guindos.

Finanspakten forplikter

25 EU-land har blitt enige om en streng finanspakt som forplikter dem til å holde budsjettunderskuddet under 0,5 prosent av BNP, men foreløpig er mange land som ikke oppfyller dette kravet.

EUs finansministre ser heller ikke ut til å ha noen gode forslag om hva som må til for å få fart i realøkonomien i Spania og andre kriserammede land, slik at det kan skapes arbeidsplasser og nytt grunnlag for økonomisk aktivitet. Likevel erkjenner Juncker at situasjonen er svært krevende å balansere.

— Jeg er ikke enig i at Spania skal gå gjennom omfattende restruktureringer som setter dem i en vanskeligere situasjon enn landet alleredet er i, men samtidig er Spania eurosonens fjerde største økonomi, og de kan ikke ta seg fullstendig fri fra forpliktelsene de har, sier han.