Aktor Birgitte Budal Løvlund startet innsidesakens andre dag med å vise hva som er kapitalmarkedenes viktigste oppgaver, og hvorfor det er nødvendig å straffe markedsmisbruk, skriver Aftenbladet.no, som følger saken fra rettssalen.

Hun viste til verdipapirhandelloven. Lovens formål er å hindre at enkeltaktører skor seg på andres og samfunnets bekostning. Derfor reguleres aksjemarkedet, for å sikre tillit til markedet.

Aftenbladet.no har live-dekning fra norgeshistoriens største innsidesak.

Teknisk gjennomgang

Hun gikk gjennom en rekke tekniske begreper knyttet til handel med verdipapirer, blant andre derivater, terminkontrakter, belåningsgrad, forwards, CFD-kontrakter og gearing.

Hun viste med eksempler hvordan investorene med begrenset egenkapital kan øke sin eksponering i markedet.

— Ren spekulasjon

Hun brukte Acta-aksjen som eksempel. Summen av belåningsgrad og marginkrav er den totale eksponeringen. Investoren tar en risiko, og hvis markedet går mot investoren, kan tapene bli store. Og føre til udekkede marginkrav. Da må investor enten selge, med tap eller øke sine innbetalinger.

— Dette er ren spekulasjon, men lovlig, men risikoen er meget høy for investoren, sa Birgitte Budal Løvlund.