- Fregattskandalen kan ikke bortforklares

Nye kampfly vil gjøre situasjonen enda vanskeligere for fregattene. Virkeligheten rundt milliardkrigsskipene kan ikke bortforklares, sier Høyre.

TIL KAI: Fregatten KNM Otto Sverdrup ved Akershuskaia i Oslo.
  • Aftenposten
  • Sveinung Berg Bentzrød
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ni år gammel

— Dersom kampflykjøpet - og driften av disse - utvikler seg på samme måte som fregattkjøpet, risikerer vi at mange F-35 fly blir stående på bakken. Mens pilotene må trene på simulatorer.

Det sier Ivar Kristiansen, som i fire år har sittet i Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre.

Nå er partiet selv på vei inn i regjeringskontorene.

— Forsvarets utfordringer i tiden fremover kommer til å bli enda større enn å bemanne og utstyre fregattene. Investeringene i nye kampfly skal jo tas over Forsvarets budsjetter, sire Kristiansen.

— Fregattene ble primært innkjøpt for å utøve myndighetskontroll i Nordområdene, og stå til rådighet for NATO- og EU-oppdrag. Nå kan du telle på noen få fingre hvor ofte de er til stede der.

- Dårlig planlegging

Superfregattene kostet 20 mrd. I dag seiler kun ett til to av dem.

KNM «Otto Sverdrup» er blitt deleskip.

Les også

Milliardskip ligger til kai

— Hvordan kan man inngå en kontrakt av kjøpt av skip til denne prisen og så la være å sikre seg reservedeler?

— Det er dårlig planlegging og oppfølging. Dette kan ikke bortforklares. De er altså bare sporadisk til stede i nordområdene.

- Regjering og Stortinget har også gått langt i å love at Sjøforsvarets ubåtvåpen skal fonyes, enten ved oppdragering av dagens Ula-skip eller ved kjøp av nye?

— Ja, fornyelse her står høyt på ønskelisten. Forsvaret har kapasitet på papiret, men i den virkelige verden ser det annerledes. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har sagt litt om dette, i Aftenposten. Det foreligger et misforhold mellom investeringer og drift av nye fartøyer som en ikke skulle tro var mulig.

- Hvordan vil Høyre i regjering håndtere situasjonen for fregattene?

— Det er det helt umulig så si noe om før vi har skrevet en regjeringserklæring. Det Høyre har vært opptatt av er å stoppe den skjønnmalingen av Forsvaret som har preget informasjonsapparatet rundt departement og forsvar. Vi må fiinne en felles virkelighetsforståelse rundt Forsvaret. Og sørge for at det man investerer i må man også kunne drifte, sier Kristiansen.

Fartøy ødelegger for hverandre

En helt sentral årsak til at de store fregattene ligger ved kai er at Sjøforsvaret for noen år tillbake også fikk ønsket sitt oppfylt om nye MTBer, mindre men lynraske krigsskip som er bygget ved Mandal verft, og der Forsvaret er i ferd med å overta samtlige seks bestilte skip.

Hverken Diesen eller hans forsgjenger som forsvarssjef, Sigurd Frisvold, ønsket disse MTBene, som i dag kalles kystkorvetter av Skjold-klassen. Men regjering og storting overprøvde de militære råd, og etterkom Sjøforsvarets ønske.

- Har kjøpet av MTBene gjort situasjonen vanskelig for fregattene?

— Ja. det er lite som tyder på noe annet.

- Dere i Høyre var med på å overprøve forsvarssjefene?

— Ja, vi har vært med på ferden. Men vi har ikke hatt primæransvaret for driften av Forsvaret på mange år. Driften blir en nøtt. Det er som å ha en dyr Mercedes. Har man ikke råd til diesel får man den ikke på veien.

Sverre Diesen mente at Forsvaret ikke hadde penger til å ha to overflatefartøyer, altså fregatter og MTBer. Tre militære forsvarsdokumenter gikk imot kjøpet av Skjold-klassen.

I 2003, rett før kjøpet ble vedtatt, gikk også embedsverket i Forsvarsdepartementet imot kjøpet.

For politikerne veide det imidlertid tungt at disse skulle bygges i Norge, i Mandal.

Da politikerne valgte å kjøpe MTBene anbefalte Diesen at de skulle kjøpes, men ikke settes i drift. Også dette ble overprøvd.

Flere kilder Aftenposten har snakket med mener at det vil være urealistisk å drifte både Skjold-klassen og nye ubåter.

Publisert: