Styreleder Odd Roger Enoksen avviser overfor NTB at det først og fremst er kritikken i granskingsrapporten som gjør at styret kaster kortene.

— Selvfølgelig ligger det også som et bakteppe at granskingen gir hard kritikk av styret og selskapet. Men vi gjør dette for at det skal bli ro rundt selskapet, så både eiere og bedriftsforsamling står fritt til å sette sammen det styret man ønsker å ha for å bringe selskapet inn i neste fase, sier Enoksen.

Rømmer ikke

Han avviser at styret nå rømmer fra ansvaret, og viser til at bedriftsforsamlingen to ganger har avvist mistillitsforslag mot styret.

— Hvis styret så det slik at vi ønsket å rømme fra et ansvar, ville vi gjort det 11. november 2011. Det er gjort et enormt arbeid fra styret og ledelsen i selskapet for å komme dit vi er i dag, sier Enoksen, som overtok som styreleder i 2010.

Datoen han viser til er dagen da Kraft og Kultur-skandalen ble kjent. Saken er ikke avsluttet, men Troms Kraft har tapt over 2 milliarder kroner på sitt svenske datterselskap som blåste opp regnskapene og ga et helt feilaktig inntrykk av virksomheten.

I granskingsrapporten som ble kjent tirsdag sies det at tapet kunne vært unngått og regnskapsfeilene avdekket allerede i 2003 og ved flere anledninger senere. Granskingsrapporten er på over 600 sider, og bare et konsentrat på drøyt 30 sider er offentliggjort.

Sp-støtte

Det er eierne Troms fylkeskommune og Tromsø kommune som har bestilt rapporten som i detalj avslører de mange skandalene som har rammet selskapet En av konklusjonene i rapporten er at administrerende direktør Oddbjørn Schei arbeidet med politisk påvirkning av Senterpartiet, og at ledelsen var klar over at det var Senterpartiet som var mottaker av den ulovlige støtten til fornybarprosjektet «Slipp energien løs».

Senterpartiet fakturerte Troms Kraft for 200.000 kroner. Økokrim har senere gitt Troms Kraft en bot for denne partistøtten som ble gitt under valgkampen i 2009. Da saken ble kjent høsten etter, hevdet Troms Kraft at ledelsen ikke visste at pengene skulle gå til Senterpartiet.

Ukjent for Enoksen

Sjefsgransker Leif L. Nergaard mener at TK-ledelsen bevisst har gitt uriktig informasjon i saken. Overfor VG ønsket daværende konsernsjef ikke å kommentere granskingsrapporten da den ble lagt fram.

Styreleder Odd Roger Enoksen, som nå stiller sin plass til disposisjon, er tidligere leder av Senterpartiet og har blant annet vært olje- og energiminister. Han sier nå at det er umulig for ham å være enig eller uenig i konklusjonen fra granskerne.

— Jeg ble kjent med Senterparti-saken gjennom en oppringning fra Dagens Næringsliv i 2010. Jeg ble rimelig perpleks da jeg hørte at man hadde gjort denne utbetalingen, sier Enoksen.

Det neste han gjorde, var å ringe konsernsjef Oddbjørn Schei for å erklære seg inhabil.

— Jeg har ikke en gang lest den interne granskingsrapporten. Jeg vet ikke hva som har blitt sagt. Jeg vet ikke noe om forholdet mellom ledelse og parti. Så denne saken kan jeg rett og slett ikke kommentere. Jeg har ikke hatt min finger borti den saken, sier Enoksen.

Heller ikke nåværende konsernleder, Semming Semmingsen, ser seg i stand til å kommentere Senterparti-saken.

— Dette skjedde før min tid. Jeg kjenner heller ikke saken på annen måte enn det jeg kan lese i rapporten. Jeg er heller ikke i stand til å kommentere det, sier Semmingsen.