Det blir den enkelte leder som får den vanskelige jobben med å plukke ut dem som nå må gi seg i selskapet. — Utvelgelsen vil skje etter et sett kriterier hvor kompetanse og ansiennitet er de viktigste, sier kommunikasjonsdirektør i Aibel, Bjørg Sandal.

Hun understreker at de som plukkes ut blir kalt inn til drøftingsmøter. - Her må vi få avklart om det er spesielle forhold av personlig, sosial eller annen art, som bør tas hensyn til, sier Sandal.

Øyvind Kyvik som er tillitsvalgt for de NITO-organiserte i Aibel i Bergen, håper og tror at de fleste vil få seg jobb veldig fort.

— Aibel er kjent for å være et selskap hvor de ansatte får varierte oppgaver og dermed tilegnet seg kompetanse veldig raskt. Både vi som fagforening og selskapet vil praktisk prøve å hjelpe dem som nå blir oppsagt over i ny jobb så kjapt som mulig, sier Kyvik.