— Norsk økonomi er drevet av sterk vekst i etterspørselen fra husholdningene og sterk oppgang i oljeinvesteringene. Det er nå også håp om at vi kan få en vinter og vår uten ny oppblomstring av sterk finansuro internasjonalt, fastslår finanskonsernet i sin makroøkonomiske rapport Nordisk økonomisk oversikt som ble publisert tirsdag.

Økonomene fastslår at Norge opplever høykonjunktur, mens de tre nordiske landene Danmark, Finland og Sverige har lavkonjunktur.

— Boligbyggingen i Norge har tatt seg kraftig opp, og vi ser tendenser til endringer i sammensetningen av veksten i privat forbruk, konkluderes det med.

— Det er god vekst i privat forbruk i Norge, men det er bemerkelsesverdig hvordan vareforbruket stagnerer, mens tjenesteforbruket vokser sterkt, sier sjeføkonom Steinar Juel.

Økonomene i Nordea mener det ligger an til at det i tiden framover vil bli ferdigstilt flere boliger enn den anslåtte veksten i antall husholdninger, et forhold som har vært motsatt de siste åra. Likevel vil den lave renta gjøre at boligprisene ventes å stige også de neste par åra, men i et avtagende tempo.

Ettersom den underliggende inflasjonen ser ut til å bli noe lavere neste år enn tidligere anslått, spår økonomene at Norges Bank venter til høsten 2013 med å sette opp renta.