Fredag morgen var en skjebnedag for Oslo Vei AS. Det kommunalt eide selskapet er teknisk konkurs. Egenkapitalen er tapt, og selskapet vil ha null likviditet i uke 51.

Styret i Oslo Vei har anbefalt eier Oslo kommune å gå inn med 103 millioner i ny egenkapital, samt 40 millioner kroner i støtte til avvikling av Huken pukkverk i Groruddalen.

I en ekstraordinær generalforsamling i dag tidlig besluttet næringsbyråd Hallstein Bjercke (V) å ikke gå inn med ny egenkapital.

— Basert på de grundige vurderingen den siste tiden, anser man at man ikke vil kunne få en tilstrekkelig avkastning på kapitalen man skyter inn i Oslo Vei. Risikoen for at man må inn med ytterligere egenkapital på et senere tidspunkt er dessuten stor, sier byrådssekretær Anne Siri Koksrud.Hallstein Bjercke mener hensynet til forvaltning av kommunens verdier veier tyngre enn hensynet til ansatte.

— Det er veldig trist og leit at selskapet har havnet i denne situasjonen. Jeg har vondt av de ansatte, som rett før jul opplever stor usikkerhet rundt sine arbeidsplasser. I en slik situasjon er det likevel min plikt å ivareta kommunens verdier på en best mulig måte. Vi mener det er uforsvarlig å skyte inn egenkapital i selskapet nå.

Hele styret byttet ut

Styret i Oslo Vei skal nå ha et møte der de diskuterer selskapets situasjon. De har allerede varslet at man er tvunget til å begjære oppbud dersom selskapet ikke får inn ny egenkapital.

Styreleder Kyrre Olaf Johansen ønsker ikke å kommentere om Oslo Vei har andre muligheter til å få inn den nødvendige egenkapitalen. — Først og fremst vil jeg si at vi er lei oss for at vi ikke fant en god løsning for de nesten 300 ansatte i Oslo Vei. Styret skal samles nå klokken 11 for å vurdere situasjonen og diskutere hvilke alternativer vi har. Når dette møtet er ferdig vil vi komme med en pressemelding, sier Johansen.

Det siste året har byrådet byttet ut hele styret i Oslo Vei – to medlemmer før sommeren, og to etter. Nyheten om den økonomiske krisen i Oslo Vei ble kjent først etter at styret fikk ny leder i september.

— Vi byttet ut styret fordi selskapet skulle over i en ny fase og Huken pukkverk skulle legges ned. Vi ville at Oslo Vei skulle rendyrkes som et drift og entreprenørselskap. Men det var også andre begrunnelser. Det forrige styret hadde sittet lenge, og de hadde ikke levert særlig gode resultater i sin periode, sier Bjercke