I november ble det aksjonert bort tollfrie smørkvoter på til sammen 575 tonn. Tine kjøpte 400 tonn av dem. Åtte aktører deltok i auksjonen. I fjor deltok 15 aktører i de tollfrie WTO-kvotene, skriver Aftenposten.

Kvotene ble i fjor solgt til en pris på 1 og 2 øre per kilo. I år endte prisen på 3,67 — 3,70 kroner per kilo. Når Tine byr opp kvoteprisen og selv kjøper mesteparten av kvoten, samt benytter den når det er mangel på norsk smør, reduserer Tine konkurransekorrektivet som minsteimportkvotene skulle utgjøre, argumenterer NHO i et brev til Landbruks- og matdepartementet og Statens Landbruksforvaltning (SLF).

— Konsekvensen for norske forbrukere er dyrere produkter og dårligere utvalg, sier fagsjef for næringspolitikk i NHO Mat og Drikke, Dag Kjetil Øyna.

Tines kommunikasjonsdirektør Lars Galtung mener NHOs innspill inneholder flere faktiske feil. Han sier det viktige for Tine er å sørge for at folk har nok smør.

— Om vi ikke deltok i auksjonen, ville det vært det samme som ikke å gjøre jobben for norske forbrukere. At prisen på smør blir høyere, er helt naturlig når det må gis insentiver for økt norsk smørproduksjon. Derfor blir også importkvotene dyrere fordi etterspørselen etter smør er blitt markant høyere i løpet av de to siste årene, sier han.

SLF har nå brevet fra NHO til vurdering og skal svare organisasjonen etter jul. Uten å ta stilling til NHOs innspill nå, viser SLF til at auksjoner er vanlige også på andre markeder, for eksempel ved at Nortura deltar på kjøttauksjoner og Felleskjøpet på kornauksjoner.