• Jeg tenker ikke på dette som subsidier, sier hun.

Frpslandbrukspolitiske skoleeksempel, Margrete Dysjaland, har fått rundt 700.000 kroner i støtte til utvikling av gården hun driver.

Frps glansbilde av den frie bonden, uten subsidier og kvotetvang, har fått en betydelig knekk, skriver Aftenbladet.no.

Margrete Dysjaland oppfordret før landsmøtet bøndene til å frigjøre seg fra det hun betegnet som en subsidie-tvangstrøye. Hun brukte seg selv og hestegården hun driver som eksempel og viste til at både driften og investeringene i ny, moderne ridehall og stall med plass til over 30 hester var en privat sak mellom henne selv og banken.

Nå viser det seg at hun likevel har fått økonomisk støtte.— Margrete Dysjaland har fått støtte fra Innovasjon Norge gjennom tre ulike ordninger, sier direktør Marit Karlsen Brandal.

— Jeg reagerer på at hun beskriver virksomheten som et eksempel på subsidiefri drift. Støtte fra Innovasjon Norge er en form for subsidie, det er det ingen tvil om.

- Hvor store beløp er det snakk om?

Jeg reagerer på at hun beskriver virksomheten som et eksempel på subsidiefri drift. Direktør Marit Karlsen Brandal i Innovasjon Norge

— Ganske omfattende. Hun har fått 400.000 kroner i direkte støtte til å bygge stall, i tillegg har hun fått rentestøtte til et lån på halvannen million. Til sammen er det snakk om600.000-700.000 kroner. 35.000 kroner i etablererstøtte kommer på toppen, sier Karlsen Brandal.

- Ikke subsidier

— Jeg tenker ikke på støtte fra Innovasjon Norge som subsidier, sier Margrete Dysjaland.

- Hva er subsidier i en Frp-bondes verden?

— Det erstøtte som er forankret i Landbruksmeldingen og som har sammenheng med landbruksforhandlingene.

- Du driver med hest og samarbeider med NAV om arbeidstrening. Kan det sammenlignes med tradisjonelt landbruk?

— Nei, det kan det selvsagt ikke. Jeg produserer jo ikke mat, bare opplevelser.

Støtte likevel

Dysjaland er ikke like sikker påat alle subsidier skal avvikles nå som hun var før Frps landsmøte.

— Det er ikke sånn at jeg ser for meg at landbrukstøtten avvikles helt sånn ganske over natten.

Færre bruk

Det mener kanskje heller ikke Frp som parti når programmet er revidert neste år.

— Det er klart at avviklingen av subsidier må gå over mange, mange år og ikke skje over natten. Kanskje skal vi ikke avvikle all støtte, heller, sier nestleder Per Sandberg.

Det er Dysjaland enig i.

— Jeg skal være med på programarbeidet, og vil nok fremme synspunkter i samme retning. Det er viktig at vi har norsk matproduksjon, men jeg står på at det bare er bruk som klarer seg uten store subsidier som er bærekraftige i lengden.

- Det betyr færre og større bruk?

— Ja, det gjør det.

Diskuter saken under: