— Vi kan jo ikke bygge boliger bare for 50-åringer med god økonomi. Vi må utvikle hele boligmassen og bygge alle boligtyper, sier administrerende direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig.

— 57 prosent av husstandene i Oslo er enkeltpersonhusstander, og vi får en stor utfordring i å bygge boliger som disse har råd til, sier Schumann.

Han har sett på alle regelendringene som er kommet i løpet av få år og summert dem til nær 600.000 kroner for en toroms leilighet i en blokk på tre etasjer.

Schumann får støtte av Obos-sjefen Martin Mæland.

— Vi mener også at alle nye krav beløper seg til over en halv million kroner, sier Mæland. Begge to etterlyser en overordnet og helhetlig boligpolitikk.

Hver for seg kan de nye kravene være gode og fornuftige, men summen av dem over kort tid skaper en kraftig utfordring.

— Jeg er redd for at vi får et klasseskille og bygger bare der folk har råd. Også i rehabilitering vil vi ser at det blir mer forskjell på folk, sier Schumann.

Han har en lang liste med ferske tiltak som gir økte byggekostnader.

Dyrest

Blant de dyreste er krav til tilgjengelighet. Det skal være snusirkler for rullestol i alle rom, heis med plass til båre i alle bygg på tre etasjer eller mer, trinnfri adkomst ute og inne og økte krav til størrelse på rom.

Disse kravene utgjør tilsammen 264.000 kroner i Schumanns regnestyrke. Heis i tre etasjers blokker betyr 140000, snusirkel i alle rom anslår han til 110000 kroner og trinnfri adkomst til 14.000 kroner.

Energiforskriftene påvirker også byggekostnadene kraftig og kommer samlet opp i 245000 kroner. Krav til fornybar energikilde med vannbåren varme er det dyrt å installere fordi det må legges rør og er satt til 75.000 kroner. Balansert ventilasjon anslår Schumann til 70.000 kroner dyrere enn den gamle typen uten varmegjenvinning, bedre vinduer og tykkere isolasjon koster også 70.000 kroner ekstra. Dessuten har Selvaag Bolig plusset på 20.000 kroner for økt byggetid og 10.000 kroner for økt prosjektering.

— Men disse kostnadene vil jo resultere i lavere driftsutgifter for boligene?

— Vi bygget et prosjekt med bedre isolasjon og ventilasjon med varmegjenvinning, men det viste seg faktisk at energiforbruket ble høyere enn i andre blokker bygget etter gamle regler, sier Schumann.

Brann og elektro

På listen står også nye brannkrav med økt bruk av sprinkleranlegg og nye elektroforskrifter med en kraftig økning i antall stikkontakter.

— Det kreves nesten en stikkontakt for hver meter i stuen, det er nesten så det blir latterlig, sier Schumann, som priser stikkontaktene til 10.000 kroner.

Uavhengig kontroll av deler av boligene mener han vil koste 30.000 kroner pr. leilighet, mens brannforskriften får prislapp 25.000 kroner.

— Jeg spør om vi har råd til å gjøre alt dette på en gang. Noe er mer nyttig enn andre ting. I valget mellom energi og tilgjengelighet, ville jeg satset mest på energi. Noen skal betale for moroa. Jeg tror ikke politikerne har forstått konsekvensene, sier Schumann.

— Snakker du ikke for din syke mor?

— Det kommer til å bli masse boligbygging og vi vil allikevel tjene penger. Men de som ikke har penger faller utenfor, og det er jo galt når folk blir tvunget til å bli samboere, sier Schumann.

Blir for mye

— Mange av de nye kravene er ideelle krav som jeg isolert sett ikke er uenig i, sier konsernsjef i OBOS Martin Mæland.

— Det er summen av alle gode forslag som blir for mye, sier han.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook