Nærmer seg løsning for Banco Rotto

Jobber iherdig for å unngå konkurs.