Bensintransporten i fare

Drivstoffyllingen av fly på Gardermoen og utkjøring av bensin til bensinstasjonene på Østlandet kan bli rammet av streik.