• KAN HASTE FOR MANGE: - Særlig personer som sitter på store latente gevinster innen eiendom eller næringsvirksomhet, som arvinger senere må betale skatt av, bør vurdere om de skal gjennomføre generasjonsskifte før årsskiftet, sier de to advokatene hos PWC i Bergen, Stian Roska Revheim og Vidar Kleppe. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Fjerning av arveavgiften vil gi mange skattesmell

Når regjeringen fjerner arveavgiften fra årsskiftet, kan det gi solid skattesmell for personer som arver leieboliger eller næringsvirksomhet.