Salgsgevinst løfter Eidesvik

Salg av to forsyningsskip gir et ekstra løft på 78 millioner kroner på halvårsresultatet til Bømlo-rederiet Eidesvik Offshore.