Det internasjonale pengefondet (IMF) ser mørkere på verdensøkonomien nå enn for bare noen måneder siden.

I IMFs halvårsrapport som ble framlagt mandag, nedjusteres prognosen for global økonomisk vekst i 2013 fra 4,1 prosent anslått i april, til 3,9 prosent, mens vekstprognosen for 2012 står uendret på 3,5 prosent.

I tillegg advarte den mektige organisasjonen mot en alvorlig risiko for at det kan bli enda verre, om ikke Europas politikere handler raskt og dyptpløyende nok til å temme den økonomiske krisen i regionen.

«Den mest overhengende faren er at eurokrisen øker i omfang fordi politikerne ikke handler tilstrekkelig eller for sent», heter det i rapporten.

IMF peker på de høye lånekostnadene for euroland i krise som et tegn på at EUs ledere må handle raskt for å implementere de varslede reformene.

Vekst er viktig

Samtidig sier IMF at det ikke bare må legges vekt på nedskjæringer, men også på vekst, i kriserammede land som Spania og Italia. Reformene kan med fordel trekkes lenger ut i tid.

IMF peker på at for kraftige nedskjæringer kan straffe seg i land der IMF har deltatt i kriseprogrammer, som Irland, Portugal og Spania.

Den stadig mer akutte politiske og økonomiske situasjonen i Hellas er et klart varsel om at økende mistillit til kriseprogrammene i seg selv kan undergrave programmene, heter det.

IMFs resept går ut på å kombinere videre reformer med økt budsjettintegrasjon i eurosonen og en enda åpnere kredittpolitikk i Den europeiske sentralbanken ESB.

I rapporten uttrykker IMF bekymring for at veksten i de framvoksende økonomiene også har stoppet opp. Både i Kina, India, Brasil og mange asiatiske land kan veksten bli lavere enn tidligere spådd.

Den lavere veksten er en konsekvens av krisen i Europa, blant annet svakere etterspørsel, og skyldes blant annet økende motvilje i markedet mot risikofylte investeringer.

Advarsel til USA

IMF peker også på den akutte risikoen for at politisk lammelse i USA kan føre landet utfor finansstupet på grunn av kombinasjonen av massive automatiske budsjettkutt og skatteøkninger i januar om ikke lover endres og tidligere avtalte skattekutt videreføres.

«Det er av avgjørende betydning å unngå stupet, høyne gjeldstaket og utvikle en finansplan for mellomlang sikt,» heter det i rapporten.

Prognosene om lavere global vekst skyldes først og fremst betydelig lavere vekst enn ventet i de store framvoksende økonomiene som Kina, India og Brasil, i tillegg til nylig industrialiserte land i Asia.

Men også redusert vekst i USA, Storbritannia og Frankrike bidrar til den svakere prognosen. Veksten i Storbritannia kan bli på bare 0,2 prosent i 2012, sammenlignet med 0,8 prosent som ble spådd for bare tre måneder siden.

Banken tror resesjonen i Spania fortsetter gjennom hele neste år. For tre måneder siden mente IMF at Spania ville oppleve vekst igjen alt i 2013.

Lyspunktene er først og fremst Tyskland og Japan, der veksten kan bli på henholdsvis 1 og 2,4 prosent. Også for Midtøsten og Nord-Afrika er prognosene positive. (©NTB)