Flerfaseteknologien gjør nemlig at man i stedet for å bygge ny plattform for hvert felt kan føre olje og gass i samme rør i havbunnen og frem til nærmeste plattform. Dette forer naturlig nok til sparte kostnader. I tillegg øker sikkerheten ved at færre må jobbe på plattform.

— Samtidig medfører det mindre inngrep på naturen og er mer miljøvennlig, sier Kjell Bendiksen.

Starten var OLGA

Sammen med kollega Dag Malnes begynte Bendiksen ved IFE (Institutt for energiteknikk) allerede på slutten av 70-tallet å utvikle datamodellen OLGA.

Navnet OLGA ble til etter en intens idedrodling med kona.

— Vi endte opp med en sammenstilling av OLje og GAss. Dessuten het en grandtante av meg Olga, smiler Bendiksen.Formålet med OLGA var å utvikle en modell som kunne beregne strømningen av vann, olje og gass mellom brønnene og plattformen - og hvordan den endret seg langs ledningen med tiden. Dette er krevende oppgave og mye å ta hensyn - design av rør, materialer, korrosjon, voksdannelse og mye annet. OLGA la grunnlaget for flerfaseteknologien

«Alle» bruker norsk flerfase

Statoil og Exxon og flere andre oljegiganter har bistått med midler til forskningen og til et gigantisk testanlegg på Tiller utenfor Trondheim - hvor SINTEF har stått for eksperimenteringen og testingen av OLGA.

Nå bruker oljeselskaper over hele verden den norskutviklede teknologien, samtidig har de bidratt til et oppsving for norsk leverandørindustri. OLGA ble kommersialisert gjennom Scandpower (SPT Group) i 1989. I 2006 kjøpte Altor Equity Patner selskapet og solgte det til Schlumberger i år.

– Flerfaseteknologien er et eksempel på at langsiktig forskning lønner seg. Mye av suksessoppskriften var at OLGA var en unik modell, at oljeindustrien engasjerte seg så kraftig, samt et 15 år langt vellykket samarbeid mellom oss og SINTEF, sier Bendiksen.Han forteller at det fortsatt forskes på flerfaseteknologi ved IFE, at denne forskningen holder et høyt internasjonalt nivå og har fått et oppsving de siste årene. I dag er et 30-talls forskere i sving.

— Det er stadig nye utfordringer. Dypere vann, stadig lengre avstander, tyngre olje og mye annet, sier Bendiksen

Fikk diplom

Bendiksen fikk før helgen diplomet som bevis på seieren i Aftenpostens oppfinnelse-konkurranse. Samarbeidspartner SINTEF vil også få et diplom.

Fagjuryen slo fast at flerfaseteknologien er Norges beste oppfinnelse etter 1980 og skilte seg ut blant de åtte kandidatene både med spissteknologi i verdensklasse og ikke minst den voldsomme kommersielle suksessen.

Juryen bestod av Johan H. Andresen, styreleder og eier i Ferd, Mariann Ødegård, sjef ved Kjeller Innovasjon og Per A. Foss, sjef i Patentstyret.