Ifølge Klassekampen, som har hentet inn en oversikt over SAS-ansattes lønn, har en nyansatt flyvert i SAS en månedslønn på 22.600 kroner, inkludert alle tillegg. I Norwegian begynner flyvertene på 24.200 kroner.

Det tar 17 år for en flyvert i SAS å komme opp på samme lønn som kollegene i Norwegian.

Kabinpersonalet i SAS må dessuten tåle 42-timers standard arbeidsuker, ingen skifttillegg og døgnkontinuerlig skiftarbeid. Dessuten har de arbeidshelg tre av fire helger i måneden.

I en epost fra Næringsdepartementet som Klassekampen har fått tilgang til, framgår det at den norske regjeringen har stilt særlig harde betingelser om endringer i lønn og pensjon.

I forbindelse med den omfattende spareplanen som SAS la fram mandag, vil flyselskapet at arbeidsuken skal utvides til 47,5 timer, med mulighet for å jobbe 60 timer ved forsinkelse, ifølge Norsk kabinforening, den største fagforeningen til de norske kabinansatte i SAS.

SAS personalklubb opplyser at de som sitter i innsjekkingsskranker og ved utgangen, tjener mellom 24.000 og 25.000 kroner i måneden og har i tillegg «heftige skiftordninger».

Samtidig er fagorganisasjonene i SAS stilt overfor et ultimatum om å akseptere lønnskuttene fra SAS-ledelsen innen søndag denne uka, om ikke selskapet skal gå konkurs. (©NTB)