Statoil selger seg ut av Brage-lisensene og selger seg ned i Gjøa og Vega. Samtidig kjøper selskapet en eierandel på 15 prosent i Edvard Grieg-lisensen nær Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.

Avtalen er starten på et strategisk samarbeid mellom Statoil og Wintershall, opplyser Statoil mandag morgen.

— Denne transaksjonen realiserer betydelig verdi for våre aksjeeiere, synliggjør verdien av porteføljen vår på norsk sokkel og styrker Statoils økonomiske fleksibilitet ytterligere. Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere porteføljen vår, investere i kjerneområder og utnytte vår viktigste kompetanse for å støtte opp under vekststrategien, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil sier norsk sokkel er og vil være bærebjelken i selskapet. Men de ønsker å drive en aktiv forvaltning for å optimalisere utbyttet.

— Ved å utvikle nye felt og øke oljeutvinningen har vi ambisjoner om å fortsette å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag i Norge i 2020. Denne transaksjonen tilrettelegger for en mer balansert portefølje på norsk sokkel og posisjonerer oss for ytterligere vekst, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Skuffede ansatte

Fagforbundet SAFE beklager at Statoil selger seg ut av Brage-feltet. De mener selskapet må ta samfunnsansvar også for felt som nærmer seg sluttfasen.

— Statoil har et samfunnsansvar, og da bør man ta det ansvaret også når felt nærmer seg haleproduksjonsfasen, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst etter nyheten om bytteavtalen mellom Statoil og tyske Wintershall.

Hun reagerer på at store selskaper som Statoil tilsynelatende skummer fløten ved å trekke seg ut av felt på dette stadiet, og spør om ikke Statoil bør ta opp reservene så lenge det er teknisk mulig.

— Alle de ansattes foreninger i Statoil er uenige i dette salget, sier Rysst.

Forbundet har fått beskjed om at arbeidstakerne i dette tilfellet blir godt ivaretatt, men hun spør om hva som kommer til å skje med andre felt som er i såkalt haleproduksjon.

Vil bli store i Norge

Wintershall er en etablert aktør på norsk sokkel. Som en del av avtalen overtar Wintershall operatøransvaret for Brage, med forbehold for godkjennelse fra myndighetene.

Skifte av operatør vil ikke føre til oppsigelser, opplyser selskapene.

— Gjennom samarbeidet med Statoil tar vi et stort steg fremover mot å realisere vekststrategien vår og utvide våre aktiviteter ved kilden. Dermed kan Wintershall bli en av de ledende produsentene i Norge og den globale porteføljen balanseres mer effektivt, sier Rainer Seele, styreleder i Wintershall.

Avtalen trer i kraft 1. januar neste år.