- Jeg er så stolt av det vi gjør

Sysla: I dette samarbeidet blir Lwerøy utfordret av Bellona.