Eldre er mer produktive

Ønsker du en mer produktiv bedrift, bør du ansette folk mellom 45 og 67 år.