Eldre er mer produktive

Ønsker du en mer produktiv bedrift, bør du ansette folk mellom 45 og 67 år.

Det viser en ny tysk studie. Ser man på den gjennomsnittlige produktiviteten, scorer 45-49-åringer best. De som er mellom 50 og 54 år, er også mer produktive enn 40–44-åringene, skriver E24 som igjen siterer duochjobbet.se.

I Hordaland – som i resten av landet – øker gjennomsnittsalderen blant dem som jobber mer og mer, og andelen av eldre øker kraftig, ifølge Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland.

— Men vi har inntrykk av at noen bransjer foretrekker yngre arbeidstakere. Det kan være lettere for nyutdannede enn eldre ingeniører og IKT-medarbeidere å få jobb. Det har med den teknologiske utviklingen å gjøre, kunnskapen er ofte ferskvare, sier Johansen.

- Propp-holdninger

Han er likevel overrasket over undersøkelsen som viser at hele syv av ti bedriftsledere ikke har ansatt noen over 50 år det siste året, og at Hordaland er verst.

— Slike holdninger kan lett bli en propp i systemet. Vi har halvannen gang så mange ledige jobber som ledige personer, så det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Alder var mer et tema for 10–15 år siden, og 50- og 60-åringene er sprekere enn noen gang, sier Johansen.

- Redd konkurranse

Karriererådgiver Mette Manus tror trenden er ved å snu, og at bedriftene er i ferd med å innse hvor verdifull den eldre arbeidskraften er.

— Det har vært mye i media, og det bidrar til at holdningene endrer seg. Særlig i det offentlige er det blitt lettere å ta inn litt voksne. I dag har aldersgrensen flyttet seg, både mentalt og fysisk. En femtiåring er som en førtiåring tidligere, og en sekstiåring som en femtiåring, sier Manus.

Reklame er verstingbransjen, og media er også en bransje for yngre folk, ifølge Manus.

— Ofte ønsker ikke ledere å ha medarbeidere som er eldre enn seg selv. De ønsker å forme medarbeiderne sine, og er redde for den konkurransen eldre kan utgjøre.