• KAN IKKE UTELUKKE FEIL I ENKELTSAKER: Viseadministrerende direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest, sier at banken ikke har gjort samme systemfeilene som DNB ble dømt for i Røeggen-saken. - Men vi kan ikke utelukke feil i enkeltsaker, og vil derfor gjennomgå sakene til de 120 kundene som har klaget oss inn for Finansklagenemda på nytt, sier Kjerpeseth. FOTO: Høvik, Tor

Nye tak om erstatninger mot Sparebanken Vest

Mellom 20 og 40 kunder hos Sparebanken Vest kan samlet regne med å få mellom 5 og 15 millioner i samlet erstatning etter Røeggen-dommen. Forbrukerrådet tror utfallet kan bli et annet.