• TØFT MARKED: Konsernsjef Frank Mohn i Rieber & Søn. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Fortsatt resultatnedgang for Rieber

Rieber & Søn-konsernet fortsetter resultatnedgangen i tredje kvartal. Hittil i år er resultatet svekket med over en tredel i forhold til fjor.