Matbransjen og industrien har reagert kraftig på forslaget som er lagt fram av Helse— og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nå får bransjen støtte fra Landbruksdepartementet (LMD), som blant annet peker på at forslaget til ny forskrift kan være i strid med EØS-avtalen, skriver Nationen.

I sin høringsuttalelse skriver LMD at utkastet til forskrift er dårlig utredet, har sviktende lovhjemmel og åpner for usaklig forskjellsbehandling av varer. Departementet skriver at forskriften vil føre til «diskriminering av norske produkter og svekket konkurranseevne for norsk næringsliv», og etterlyser en «oversikt og analyse av konsekvenser for berørte bransjer og virksomheter».

I sin høringsuttalelse skriver departementet at mangler, uklarheter, sviktende hjemmelsgrunnlag, materielt innhold og EØS-rettslige forhold gjør at LMD mener at «forelagte forskrift ikke kan fastsettes».

Landbruksdepartementets ledelse har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Heller ikke Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket å kommentere høringsuttalelsen overfor avisen.

Bakgrunnen for at helsemyndighetene ønsker å stramme inn lovgivningen, er bekymring for barn og unges helse. Hver femte åtteåring er overvektig eller lider av fedme, og barn har hatt en jevn vektøkning de siste 30 årene. (©NTB)