• SKILSMISSEFORSKER: Anne Hege Strand har funnet ut at kvinner og menn i Norge taper like mye økonomisk på en skilsmisse. Slik er et ikke i noen andre land. Neste uke disputerer hun for doktorgraden sin ved Universitetet i Bergen.

Kvinner og menn taper like mye på skilsmisse

Det er helt unikt for Norge.