I et intervju på nettsiden til den kinesiske statlige radioen sa Wen at nakketaket som bankene i landet har på lånevirksomheten, må brytes slik at strømmen av privat kapital kan gå uhindret.

— Når det gjelder utgifter til finansiering vil jeg ærlig talt si at våre banker skaffer seg profitt altfor lett. Hvorfor? Fordi noen få store banker er i en monopolsituasjon, sa statsministeren.

— Det er bare når vi går til disse bankene, vi får lån. Går vi til andre, er det svært vanskelig, forklarte han videre

Det har den siste tiden vært en voldsom økning i lånevirksomhet utenom bankene, noe som har skapt bekymring i ledelsen for en kraftig økning av dårlige lån og konkurser i privat sektor.

Private bedriftseiere låner penger til skyhøy rente på det parallelle markedet etter å ha blitt avvist av de store bankene, som foretrekker å låne til statlige bedrifter fordi deres gjeld garanteres av staten.