Studentforeningen Ansa forklarer økningen med at den totale studentmassen øker. De mener utenlandsstudier er blitt så dyre at ikke alle har mulighet til å dra.

Norske studenter valfarter til England, Danmark og USA. Totalt 23.400 dro ut forrige skoleår. Det er syv prosent mer enn året før, og ny rekord. Økningen har vært stabil de siste årene, etter en nedgang i 2003 til 2007.

De nye tallene fra Lånekassen viser at Storbritannia fortsatt er det mest populære studielandet, fulgt av Danmark. USA er på topp for dem som tar utveksling på videregående. Økonomi og administrasjon er det mest populære fagområdet, fulgt av medisin.

- De fleste medisinstudentene befinner seg i Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia, forteller regiondirektør Chris A. Eidsaunet i Lånekassen.

Rundt 14.200 tok forrige skoleår studier på bachelornivå i utlandet, mens 9100 studerte på masternivå. I tillegg tok 2100 elever i videregående et skoleår i utlandet, også det ny rekord.

Skyldes studentvekst

- Økningen er gledelig. Men den reflekterer store ungdomskull og det at flere enn før tar høyere utdanning, sier president Henriette N. Thommessen i Ansa (Association of Norwegian Students Abroad).

For andelen utenlandsstudenter i den totale studentmassen øker ikke. Den ligger stabilt på 13-14 prosent av dem som får lånekassestøtte, og syv prosent av student-totalen. Ansas mål er å øke det siste tallet til ti prosent.

Thommessen mener veksten hemmes av at støtteordningene for utenlandsstudenter er blitt mye dårligere de siste årene. Ansas beregninger viser at gjeldsbelastningen har økt med 40 prosent på seks år, mot ni prosent for dem som studerer i Norge.

- Tyder ikke stabile tall på at unge likevel har råd til å studere i utlandet?

- Vi lurer på hvem de som reiser ut faktisk er. Kanskje de har bedre økonomi enn gjennomsnittet, eller støtte hjemmefra. Vi frykter at det ikke lenger er like muligheter for alle, sier Thommessen.

- Lar seg ikke avskrekke

I Kunnskapsdepartementet tolker de tallene annerledes. Statssekretær Ragnhild Setsaas (SV) mener tallene viser at de som tar utdanning i utlandet ikke lar seg avskrekke av høyere studiegjeld.

- Vi har gratis studier i Norge. Vi har også en bra ordning for dem som drar utenlands. Men det er ikke rimelig at den norske stat skal fullfinansiere utenlandsstudier. Det er mange ulike studier og priser, og mye er blitt dyrere. Noen få betaler for eksempel veldig mye for en veldig god utdanning, men tjener også godt når de kommer tilbake, sier Setsaas.

- Er det fare for at det oppstår et klasseskille i hvem som har råd til utenlandsstudier?

- Det kunne vært interessant å vite mer om dette. Men jeg tror uansett vi vil prioritere studiefinansiering i Norge og studentvelferd fremfor redusert gjeld for utenlandsstudenter.