I et innlegg konsernsjefen la ut på Avinors intranett, og som NRK har fått tilgang til, hevder konsernsjefen at trafikkforstyrrelsene i flytrafikken henger sammen med «et reelt kulturproblem» blant de ansatte på Gardermoen og i Røyken.

Han går ifølge kanalen også langt i å antyde at flygelederne har aksjonert som et ledd i en omkamp om lønnsvilkårene.

— Vi oppnådde enighet i lønnsoppgjøret, med et resultat på linje med samfunnet for øvrig. Til tross for dette har vi i enkelte miljøer i Røyken og i tårnet på Oslo lufthavn sett tendenser til omkamp og misnøye som ikke hører hjemme på en arbeidsplass, skriver Avinorsjefen i innlegget.

— Dette er trist. Jeg er skuffet og overrasket over at en konsernsjef kan skrive noe sånt om egne ansatte, sier hovedtillitsvalgt for flygelederne på kontrollsentralen i Røyken, Nicholas Lorvik.

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene til Falk-Petersen. (©NTB)