— Det er butikkselskapene i Sverige som slås konkurs, sier styreleder Svein Sivertsen i Expert AS til NTB. Expert AS er morselskapet som eier Expert-kjeden i Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Expert-konsernet sentralt har hatt svake resultater fordi den svenske delen av konsernet i lengre tid har slitt med lønnsomheten.

— Vi la en plan for å snu utviklingen i Sverige, vi har gjennomført mange tiltak og gjort betydelige investeringer i å få det til. Vi har virkelig gjort et helhjertet forsøk, men vi må innse at vi ikke har lykkes, og vi kan ikke fortsette å drive med tap. Nå ser vi ingen annen utvei enn å stoppe finansieringen av den svenske virksomheten, sier Sivertsen.

Konkursbegjæringen som i dag ble innlevert i Sverige omfatter kjedekontoret samt 73 egeneide butikker. Også 63 franchisetakere rammes indirekte.