Rekordsal og latterleggjering

Rekordmange har førehandstinga den nye Iphonen, melder Apple. Konkurrentane svarar med latterleggjering.

AVDUKA: Apple-direktør Tim Cook presenterte den nye Iphone-modellen i San Francisco 12. september. Eric Risberg, AP

Over to millionar menneske skal ha førehandstinga Iphone 5 i løpet av det første døgnet etter lanseringa førre onsdag. Det skal vere dobbelt så mange som ved lanseringa av den førre modellen, skriv Financial Times.

Her på berget merkar landets største seljar av mobiltelefonar, Telenor, interessa godt.

— Fleire tusen har allereie registrert seg på vår interesseliste på telenor.no, og dette dokumenterer stor interesse rundt Iphone 5. Vi ventar at interessa vil auke fram mot lanseringa 28. september, seier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

Selskapet sel i alt rundt ein million mobiltelefonar årleg, gjennom nettbutikk og forhandlarar.

Ein lang planke

Den interessa Telenor har registrert er fullt på høgde med tidlegare Iphone-lanseringar, seier Krokan.

Men kritikarane har ikkje vore udelt begeistra for den nye telefonen. Det skuldast mellom anna at den ikkje var like nyskapande og overraskande som Iphone 3 og 4 var.

Det tok ikkje mange minutta frå lanseringa til den første spotten vart lagt ut på nettet. Telefonen har litt lenger skjerm enn Iphone 4, og skjemtegaukane laga dermed framtidsversjonar som vart stadig lengre heilt til telefonen var lang som ei miniski.

Konkurrentane raljerer

Konkurrentane har òg kasta seg på bølgja, og raljerer over telefonen. Samsung, som har seld store mengder telefonar og har blitt skulda for å kopiere Iphone, har laga ei annonse der dei samanliknar flaggskipet Galaxy III med Iphone 5.

«It doesn't take a genius» skriv dei, og lagar ei liste som viser at deira telefon er betre enn Iphone 5. Geni-nemninga viser til det Apple kallar sine eigne butikkekspertar.

Den fallerte mobilkjempa Nokia har òg markert seg. I ei twittermelding følgjer dei opp Samsung-annonsen, og fremjar sin nye telefon Lumia 920 som mellom anna har trådlaus lading, eit svært godt kamera og skjerm du kan bruke med hanskar. «No, it doesn't take a genius», konkluderer dei sjølve.

Store endringar

For finske Nokia kan Lumia 920, og den litt enklare modellen 820, bety vinn eller forsvinn, meiner mange analytikarar. Selskapet, som så seint som i 2006 hadde halve verdsmarknaden for smarttelefonar, har vore i fritt fall sidan Apple lanserte Iphone i 2007.

Apple utkonkurrerte ikkje berre Nokia og dei andre mobilleverandørane, men endra òg måten vi brukar telefonen på. Bruken av mobilen til å surfe på nettet har til dømes eksplodert sidan Iphone kom. Slik sett har Apples telefon, og dei mange kopiane som har følgt etter, endra medievaner.

Medieanalytikarar peikar nettopp på den eksplosive veksten av mobilsurfing, som ei viktig forklaring på at lesarflukta frå papiravisene har auka på.