I sommer rapporterte Acta at det har fått inn 8,4 milliarder kroner i sin nye porteføljekontoordning. På en slik konto kan kundene plassere sine fonds— og aksjeinvesteringer i Acta mot en årlig avgift på opptil 2,25 prosent.

Poenget med kontoen er at Acta skal sikre seg langsiktige inntekter, mens kundene slipper gebyr for hver eneste aksjekjøp- eller salg. Men for kunder som ikke har til hensikt å kjøpe eller selge, har kontoen liten verdi. Og dem er det mange av.

Likevel viser det seg at Actas selgerkorps har overtalt mange stillesittende kunder til å betale ekstra gebyrer. Ved utløpet av juni var 29 prosent av Acta-kundenes investeringer lagt inn i porteføljekonto. Målet er at 75 prosent skal inn innen 2014. Da vil Acta kunne høste 360-650 millioner kroner i årlige gebyrinntekter.

I går fortalte Aftenposten om Acta-kunden Paal Lien. Han begynte med 1,5 millioner kroner i egenkapital i 2005. Nå sitter han med 3,3 millioner i gjeld og Acta-investeringer som på papiret er verdt rundt to millioner.

Men lånerentene er ikke det eneste Lien må betale for sine investeringer, som han nå bare sitter på. Siden investeringene er på porteføljekonto må han også ut med over 3000 kroner i månedlige gebyrer til Acta.

Jeg har ikke lyst til å betale titusener av kroner til Acta bare for moro skyld. Paal Lien, Acta-kunde

Overraskelsesgebyr

Da Aftenposten konfronterte Lien med denne avgiften i går kveld, ble han overrasket. Han ble oppfordret til å bruke porteføljekonto i fjor. Da måtte han overføre penger til en klientkonto. Han visste ikke at de pengene skulle trekkes hver måned etterpå.

— Det var bare fordeler med porteføljekontoen. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte betale inn drøye 60.000 kroner. Dem kunne jeg ta ut når som helst igjen, sier Lien.

Men da han sjekket saldoen hos Acta tirsdag kveld, var det bare 25.000 kroner igjen.

— Jeg ble bare fortalt at dette var veldig smart. Jeg har betalt penger for ikke å få noe igjen. Jeg har ikke lyst til å betale titusener av kroner til Acta bare for moro skyld, men det har jeg tydeligvis gjort, sier han.

«Fremtidens løsning»

— Vi mener at Porteføljekonto er fremtidens løsning for å sikre kunder en uavhengig investeringsrådgivning. Å velge Porteføljekonto er helt frivillig, og beslutningen må tuftes på flere ulike forhold, sier Actas informasjonsdirektør Rune Wangsmo.

I sin egen årsrapport skriver selskapet at «Porteføljekonto passer best for investorer som foretar endringer i porteføljen i løpet av året.»

På Actas egne nettsider står det dessuten at «Den som kun har investert i et AS-produkt (eiendom, shipping, infrastruktur etc.) og ønsker å sitte stille med investeringen ut løpetiden bør vurdere tradisjonell handelskonto.»

På handelskontoen løper ikke gebyret på opptil 2,25 prosent. Dette er derfor et klart rimeligere valg for kunder som Lien.