— Vi har ikke sett bunnen for oljenæringen. Det er mer smerte og flere kutt i vente, tror DNBs oljeanalytiker Torbjørn Kjus.

En femtedel

Kjus regner med at alle de store oljeselskapene er i gang med å kutte 20— 30 prosent i sine investeringer.

— Vi har ikke oversikten ennå, for flere av de store selskapene har varslet at tallene for 2015 først kommer utpå nyåret. De selskapene som er kommet med tall, kutter 20 prosent neste år og ytterligere i 2016, sier han.Oljeprisfallet gir et globalt problem for oljeserviceselskapene. De omsetter globalt for grovt sett 700 milliarder dollar i året, og må dermed belage seg på å tape 150 milliarder dollar i inntekter.

Aksjekursen

Norske serviceselskaper leverer på global basis.

— Når serviceselskapene taper så store inntekter, er nok svaret å kutte stillinger, påpeker Kjus.

Aksjekursen vil lide mer hvis de kutter i utbytte til eierne eller ødelegger balansen ved å ta opp lån, enn hvis de kutter kostnader.

— Lederne i disse selskapene er opptatt av aksjekursen. Aksjekursen vil lide mer hvis de kutter i utbytte til eierne eller ødelegger balansen ved å ta opp lån, enn hvis de kutter kostnader. Derfor vil det forsvinne flere oljejobber, spår Kjus.

DNB fører liste over alle annonserte kutt i oljenæringen. I oktober sto det 5500 jobber på listen. I desember er antallet doblet til over 10.000 jobber.

Hordaland er landets neste største oljefylke. 32.000 jobber i Hordaland er i selskaper som har hovedtyngden av virksomheten sin knyttet til olje og gass.

Bare begynnelsen

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank sier at kuttene så langt bare er begynnelsen.

— Det blir vesentlig mer nedskjæringer i oljeservicebransjen på nyåret, tror Andreassen.

Han peker på at oljeselskapene signaliserte tydelige kutt i sine investeringer allerede før oljeprisen falt.

— Det gjorde de fordi de vil ha mer igjen for pengene. De krever mer effektivitet og standardisering av leverandørindustrien.

Sjeføkonomen mener oljeprisfallet de siste månedene har gjort det enda mer prekært for oljeselskapene å spare penger.

— De kan kutte i utbyttet, men det hjelper lite. Et annet alternativ er å låne mye mer, men det ønsker de ikke. Derfor satser de på å kutte kostnadene kraftig.