Etter en pinsehelg uten kontakt mellom partene, var «streikens tale» tirsdag opptrapping — og den fortsetter onsdag når LO stat tar ut ytterligere 1.300 arbeidstakere i tillegg til de 3.400 medlemmene forbundet allerede har i streik.

Nesten 50. 000 arbeidstakere i stat og kommune vil være i streik når den varslede opptrappingen er iverksatt denne uken.

— Videre opptrapping er i planleggingsfasen, sier Leder Tone Rønoldtangen i Lo stat til NTB.

Også kommunestreiken trappes opp. YS Kommune utvider streiken torsdag og vil da ha i alt 919 medlemmer i streik i 11 kommuner og fem fylkeskommuner, samt BIR Avfallsenergi, som drifter BIRs energianlegg i Rådalen i Bergen.

- Etterslep

Forhandlingsleder Gunn Olander i YS Kommune var tirsdag på vei til streikemøte i Tønsberg.

Til NTB sier hun at hun er stolt og rørt over stå-på viljene medlemmene har vist så langt.

— Vi fastholder at vi har et etterslep å ta igjen for å komme på linje med lønnsutviklingen i privat sektor, sier Olander til NTB.

Også hun sier det nå er opp til motparten, staten og KS, å ta initiativ via Riksmekleren for å finne en løsning.

Forbundene i YS stat trapper opp streiken onsdag med 600 medlemmer. Alle losbåtførerne i landet blir da tatt ut i streik. Dermed vil hele lostjenesten bli rammet, ikke bare tjenesten i Oslofjorden som hittil.

I kriminalomsorgen vil ansatte i Arendal fengsel, avdeling Evje, bli tatt ut.

Trafikkstasjoner over hele landet rammes også av opptrappingen som YS stat varsler. Flere steder blir det ikke mulig å få gjennomført førerprøven.

Studerte tall i pinsen

Tirsdag morgen kunne de streikende høre administrasjonsminister Rigmor Aasrud fortelle til NRK at hun hadde brukt pinsehelgen til å studere tallene fra det tekniske beregningsutvalget. Og det hun fant, var at staten ikke er blitt hengende etter i lønnsutviklingen.

— Lønnsveksten i staten har vært vel 5 prosent de siste fem årene mot 4,9 prosent i industrien, påpekte Aasrud til NRK.

Unio-leder Anders Folkestad sier at statsråden har rett i at det har lyktes offentlig ansatte å kjempe fram omtrent likt prosenttillegg med industrien.

— Men med tilbudet staten la fram i årets oppgjør, ville den trenden brytes, sier Folkestad til NTB.

Det samme sier Tone Rønoldtangen i LO stat.

- Prosenter forteller ikke alt

Men prosentvis like tillegg kan også skjule økende avstand mellom sammenlignbare utdanningsgrupper, påpeker Unio-lederen:

— Selv om den prosentvise utviklingen har vært bra, viser den nominelle lønnen et litt annet bilde når sammenlignbare utdanningsgrupper i stat og NHO-bedrifter jevnføres. Lønnsnivået er 605.000 kroner for de siste, mot 480.000 i staten, sier Folkestad.

Har trappet opp

Fagforbundet, LOs største forbund, trappet sin streik kraftig opp tirsdag med nær en dobling av uttaket. Ytterligere 14.738 medlemmer ble tatt ut i streik. Forbundsleder Jan Davidsens tropper har da 24.228 av sine medlemmer i streik.

Fagforbundets første uttak omfattet hovedsakelig ansatte i administrative stillinger. Opptrapping omfatter medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller.

Konfliktberedskapsgruppen i Fagforbundet, som behandler anker over avslag på søknader om dispensasjon fra streiken, har tirsdag behandlet i alt 47 anker, får NTB opplyst i gruppen.

Lokale streikekomiteer i Fagforbundet har så langt i streiken behandlet over 1.000 dispensasjonssøknader. (©NTB)