Med 18 måneders mellomrom lager Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) en rapport om utviklingen i norsk økonomi. Den ferskeste, som ble publisert torsdag formiddag, viser at organisasjonens økonomieksperter finner mye bra i norsk økonomi.

Blant annet påpekes det at vi er har en sterk økonomisk politikk, alt oljeinntekene brukes fornuftig og og at levestandarder og sosial likhet er svært høy i internasjonal målestokk.

Bekymet for boligpriser og gjeld

Det er heller kanskje ikke så overraskende at OECD påpeker at vi har lav arbeidsledighet, og det skrytes også av hvordan norske politikere har håndtert finanskrisen — og at vi fremdeles i stor grad er skjermet fra de dramatiske konsekvensene av gjeldskrisen i Sør-Europa.

Den største risikoen ser ut til å være i husholdningene, med historisk høye boligpriser og gjeld som er dobbel så stor som gjennomsnittsinntekten.

Men - ikke alt er rosenrødt, påpeker tallknuserne fra OECD.

I rapporten understreker de at de økende boligprisene og nordmenns voksende gjeld burde gi grunn til økt bekymring.

— Den største risikoen ser ut til å være i husholdningene, med historisk høye boligpriser og gjeld som er dobbel så stor som gjennomsnittsinntekten. Samtidig er nesten all gjelden knyttet til flytende rente, noe som er uvanlig i internasjonal sammeheng, skriver økonomene i rapporten.

Seniorøkonom Paul O'Brien i OECDs landstudieavdeling utdyper problemstillingen overfor Aftenposten.no.

— Faktorene er enkle: Økonomien er sterk, og det er dårlig tilgang på nye boliger. Samtidig har det vært en kraftig økning i innvandringen de siste årene, og det presser etterspørselen opp, sier O'Brien.

Hva synes du om OECDs innspill? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen, eller på våre facebooksider.

Seniorøkonom Paul O'Brien i OECDs landstudieavdeling mener det kan være nødvendig å stramme inn skattepolitikken for å kjøle ned boligmarkedet.
HENNING CARR EKROLL

— Mer skatt på bolig

OECD mener derfor det er nødvendig å gjøre det mindre attraktivt å investere i bolig, og foreslår at man bør innføre sterkere beskatning. Muligheter som trekkes frem er å etablere en nasjonal eiendomsskatt, eller, som det mest dramatiske tiltaket: Fase ut rentefradraget.

Norske boliglånskunder får i dag et skattefradag på 28 prosent av det de betaler i renter, noe som for mange utgjør summer på flere titusen kroner årlig.

Forslaget har tidligere vært fremmet av den liberale tankesmien Civita, men møtte den gang sterk motstand fra rødgrønne politikere.

O'Brien påpeker at det finnes flere muligheter for å redusere presset på boligmarkedet, og at fjerning av rentefradraget kun er en av flere muligheter. Men han understreker at det finnes en risiko for at Norge kan oppleve en boligboble som på 80-tallet.

— Det er er ikke noe jeg regner som sannsynlig, men det finnes en risiko. For seks-syv år siden ble vi stilt spørsmål om det samme i andre OECD-land - og vi advarte da vi så at prisene steg kraftig. Så gikk det år uten at noe skjedde, men så kom det plutselig en krise da ingen ventet det, sier O'Brien, og viser til det vedvarende kraftige boligprisfallet mange europeiske land har opplevd i kjølvannet av finanskrisen.

Vil ha pensjonsreformen gjennomført i offentlig sektor

Som Aftenposten tidligere har fortalt er det fremdeles lite gunstig for offentlig ansatte over 67 å velge å jobbe.

Målet for pensjonsreformen var at nettopp flere eldre skulle jobbe mer, men ansatte i offentlig sektor har et komplisert regelverk gjort veien fra teori til praksis spesielt lang.

For ansatte i privat sektor er situasjonen nå slik at man kan jobbe videre uten kutt i pensjonen. OECD påpeker at det er nødvendig med tiltak som gjør det samme mulig for offentlig ansatte.

— Sterkere grep for å bedre insentivene kan være nødvendige. Pensjonsreformen i privat sektor må også gjennomføres i offentlig sektor, skriver økonomene.

OECD peker også på at høyt sykefravær er et problem i Norge, og mener det må ytterligere tiltak i verk for å få folk som er sykemeldt tilbake i jobb.

- Staten er for dyr i drift

Organisasjonen mener også at den grunnleggende tanken om et rettferdig samfunn gjennom offentlig tjenester gjør offentlig sektor dyr i drift, og mener det er nødvendig å se på muligheter for å få ned kostnadene og effektivisere driften.

OECD foreslår derfor å etablere en «effektivitetsenhet» som skal se på muligheter for å kutte kostnader på tvers av ulike departementers ansvarsområder, selv om det innebærer å fase ut flere oppgaver til privat sektor.

Johnsen: - Skal se på forslagene

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) hadde dårlig tid under presentasjonen av OECD-rapporten i Finansdepartementet, og rakk kun å svare på et par spørsmål før han forsvant til Stortinget. Han lovet å se på forslagene, men ville ikke love noen endringer i Regjeringens politikk.

— Vi kan alltid lære og ha åpne diskusjoner før vi konkluderer politisk, og vi skal se på forslagene som kommer, sa Johnsen.

På forslagene om å effektivisere offentlig sektor påpekte Johnsen at dagens system er en del av «den norske modellen».

— Det er selvsagt viktig at vi får godt utbytte for pengene, men det er et kjennetegn ved Norge at vi velger å ha en sterk offentlig sektor å ha et et godt sikkerhetsnett, sier han.

Finansministeren sa at han ville ta med seg forslagene inn i behandlingen av statsbudsjettet for 2013, men han understrekte at det var lite sannsynlig med store endringer i skattepolitikken.

— Dette er et vanskelig tema med en krevende politisk balanse, men det er ingen planer om å øke skattene på bolig, sier Johnsen.