Etter over 25 rettsmøter i Pakistans ulike rettsinstanser er det nå åpnet for at drosjesvindleren Muhammed Aslam kan bli utvist fra Pakistan fordi han har oppholdt seg i landet på ulovlig grunnlag. Mannen som ble kalt «Lille-Røkke» i Oslos drosjemiljø fordi han alltid hadde store kontantbeløp på lommen, kan dermed bli nødt til å sone straffen på to års fengsel i Norge etter at han har vært på rømmen i fire år.

Aslams norske forsvarer, Torkjell Solbø, tror norske myndigheter gleder seg for tidlig.

Lille julaften

Kjennelsen ble fattet i Høyesterett i Islamabad på lille julaften. I praksis betyr den at det ikke er noe i veien for at Pakistan kan utvise Aslam. Grunnlaget er at han har oppholdt seg ulovlig i landet. Aslam har hatt pakistansk ID-kort. Han er norsk statsborger, og skulle ikke hatt et slikt ID-kort.

Aslam hevder selv at han har frasagt seg sitt norske statsborgerskap ved å sende et brev til den norske ambassaden. Da var han allerede etterlyst i Norge fordi han aldri møtte til soning, og får neppe noen betydning i saken.

Venter vedtak

Politiadvokat Ragnvald Brekke ved Finans— og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt har prøvd å få Aslam ut av Pakistan i fire år. Nå ser han en åpning.

— Jeg kan bekrefte at Høyesterett i Islamabad har behandlet de rettsspørsmål som ble fremmet av Aslam forsvarere - herunder anmodning om løslatelse mot kausjon. Løslatelse ble ikke akseptert. Videre foreligger det rettsavgjørelse som tilsier at Aslam kan utvises i tråd med de lovlige prosedyrer som må følges internt i Pakistan. Vedtak om dette må treffes av rette myndighet. Vi forventer at det vil bli truffet endelig vedtak om utvisning om kort tid, sier Brekke.

Staten avgjør

Dette utvisningsvedtaket kan i så fall bli gjort av det pakistanske Federal Investigation Agency (FIA). FIA jobber med immigrasjonskontroll og internasjonal kriminalitet i Pakistan.

Ellers kan vedtaket bli fattet direkte av innenriksdepartementet i Pakistan. Norske myndigheter har jobbet tett med disse etatene underveis i forsøket på å få Aslam til Norge for soning.

Men et forsøk fra FIAs side på å sette Aslam på et fly til norge i november i fjor mislyktes. Forsøket på utlevering ble stoppet av retten før mannen var satt på flyet.

Enklere prosess

Siden Muhammed Aslam ble arrestert av pakistansk politi i fjor høst har det vært et rettsmaraton uten like. Norge har krevet mannen utlevert til tross for at det ikke er noen utleveringsavtale mellom Norge og Pakistan. Samtidig har den norske ambassaden reist en sak om misbruk av hans pakistanske ID-kort.

En rettsprosess for utlevering har vist seg å være svært kostnads- og tidkrevende. Det pakistanske rettssystemet gjør det mulig å forpurre en slik prosess over flere år.

Norske myndigheter håper at en utvisning til det landet han kom fra sist, altså Norge, i praksis vil være det samme som en utlevering. I så fall vil Aslam bli satt på et fly til Norge, og blir møtt av norsk politi på Gardermoen.

Stoppes av saker

Aslam har engasjert dyktige advokater i Pakistan, og reiser stadig nye saker for retten der. Hans norske advokat, Torkjell Solbø, tror norske myndigheter har foregnet seg i troen på at han blir utvist.

— Min klient er i samme situasjon som i november, da han ble forsøkt sendt til Norge. Retten vil på ny stoppe utsendelse, sier Solbø.

Han fremholder at det pakistanske rettssystemet er slik at du må gjøre ferdig påbegynte saker før du eventuelt blir sendt ut av landet.

— En mulig utlevering vil ta svært lang tid, og før disse sakene er ferdige, vil han være løslatt fra fengsel i Pakistan, sier Solbø, som fortsatt vil forhandle om en frivillig tilbakekomst til Norge.