Det er nå fire år siden Wenche Irgens opplevde at en rekke trær på farens naturtomt på ett og et halvt mål i Bærum ble hugget ned av naboen.

Dette etter at naboen skal ha fått godkjennelse fra hjelpevergen til Irgens’ far.

Irgens forteller at hun i farens alderdom tok seg av både hans økonomiske forhold og praktiske saker. Irgens er eneste barn og oppnevnelsen av hjelpeverge kom overraskende. Ordningen ble opphevet etter 10 måneder.

Tvisten er nå avgjort i Asker og Bærum tingrett, der naboen ble dømt til å betale en erstatning på 25.000 kroner for trehugsten.

— Fullstendig ødelagt

Partene har vært uenige om hvor mange trær som faktisk ble hugget, og hva naboen egentlig fikk tillatelse til å gjøre av hjelpevergen.

— Halve tomten er hugget, sier Wenche Irgens om tomten som hun nå eier.

— Nå, over tre og et halvt år senere, ser det ut som et villniss med kratt der det tidligere var skogbunn med blåveis, hvitveis og fioler som var avhengig av vandrende skygge. Den ene halvdelen er fullstendig ødelagt, sier Irgens.

For å reetablere skogbunn må flere nåletrær plantes, og at det vil ifølge Irgens ta 10 til 20 år før skogsplanter igjen vil finne seg til rette på denne delen av tomten.

Felte 16 busker og trær

Hun mener naboen fikk tillatelse til å felle to trær, mens naboen mener han fikk tillatelse til å felle langt flere.

Retten la til grunn at naboen fjernet i alt 16 trær og busker på tomten, blant annet to store grantrær, to store Canada-hemlock og tre andre trær med høyde på over syv meter, i tillegg til ni mindre trær og busker.

Hjelpevergen har imidlertid forklart seg noe forskjellig i forhold til avtalen om trefelling, og retten var dermed i tvil om hva som egentlig ble avtalt mellom naboen og hjelpevergen. Naboen har forklart at et tre tidligere har veltet over hans tomt, og at flere trær sto vindutsatt til med fare for velt.

— Min klient mente han handlet i tråd med tillatelsen, men man kan se ut fra erstatningen at retten mente han gikk litt lenger enn det, sier naboens advokat, Tor Hannibal Fossum.

— De fleste trefellingssaker dreier seg om tilfeller der en nabo har felt trær uten tillatelse. Her ble det spurt om tillatelse først, men så ble det en disputt om hvor langt den tillatelsen strakk seg. Samtidig har det også vært en viss uenighet rundt hva som defineres som trær, sier Fossum.

Tillatelse for to store grantrær

Retten kom frem til at naboen hadde tillatelse til å felle to store grantrær som sto inntil eiendommen hans, og tre andre trær som sto inntil tomtegrensen som kunne oppfattes som trær til fare eller skade på tomten hans.

Retten mente imidlertid at han burde sikret bevis rundt de ytterligere trærne han felte.

Retten viste også til at naboen, gjennom 30 års naboforhold, var godt kjent med at eieren var glad i trærne og ønsket å beholde disse.

Nå står det 18 stubber igjen på tomten jeg gjerne skulle hatt penger til å fjerne, men anslagsvis koster det rundt 60.000 kroner

— Dette var spesielt tydeliggjort ved rettsforlik inngått 30 år tidligere, forteller Irgens.

— Den gang ønsket naboen å felle fem trær, men forliket tilsa at kun to av disse ble felt, og det ble plantet to mindre trær som erstatning. Naboen har nå felt alle disse fem trærne.

Krav på 340.000 kroner

Retten mener naboen utviste uaktsomhet da han felte flere trær enn han hadde samtykke til, og dømte mannen til å betale 25.000 kroner i erstatning.

Det er langt mindre enn Irgens’ krav om erstatning på over 340.000 kroner.

Retten mente naturtomten ikke økonomisk sett har sunket i verdi, men tvert imot har steget i markedsverdi etter trefellingen.

Irgens har ikke til hensikt å selge eiendommen.

Viktig med naturtomt

— Min far var entrepenør og billedkunstner, og det er lagt ned mye kjærlighet i det huset. Det ble plassert inn i på tomten mellom et lindetre og et gammelt eiketre. Det var viktig at naturtomten skulle bevares så godt som mulig, sier hun.

— 25.000 kroner er ingenting, det er bare å ikke bli trodd som hadde vært verre. Nå står det 18 stubber igjen på tomten jeg gjerne skulle hatt penger til å fjerne, men anslagsvis koster det rundt 60.000 kroner, sier Irgens.

Faren er nå død, og Irgens er glad han slapp å få vite hva som skjedde med tomten.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook