Beslaget skjedde i forbindelse med en kontroll i et importfirma i Oslo, skriver Tollvesenet på sine nettsider.

1440 vuvuzela-lignende 17. mai-blåser laget så sterk lyd at Klima— og forurensningsdirektoratet umiddelbart la ned import- og omsetningsforbud.

Cowboyhatter

I Kongsvinger fant tollerne 540 cowboyhatter da de kontrollerte en svenskregistrert Chevrolet.

Beslaget var årets største og også tidenes første beslag av cowboyhatter på grenseovergangen på Magnormoen. Bilen inneholdt ellers sigaretter og alkoholvarer langt over reisende-kvota.

Den polske sjåføren fortalte tollerne at hattene skulle leveres i en butikk i Oslo.

Ballonger og sukkerspinn

På Svinesund måtte tre polske statsborgere gi fra seg en sukkerspinnmaskin, ballonger og helium etter å ha blitt avslørt i tollkontroll.

Lydforurensende, konkluderte norsk myndigheter og beslagla 1440 slike.
TOLLVESENET
Ved Magnormoen tollstasjon i Kongsvinger ble 540 cowboyhatter inndratt til inntekt for staten.
TOLLVESENET